Dénia rep la gran majoria d’informes sectorials del Pla General Estructural

L’equip de govern afirma que els informes fonamentals emesos per altres administracions avalen la proposta preliminar del PGE, potenciant un model urbà sostenible, amb un ús racional i responsable del sòl, limitant els nous desenvolupaments urbans a tancar el nucli urbà.

El vice-alcalde, Rafa Carrió, i la regidora de territori i qualitat urbana, Maria Josep Ripoll, han donat a conèixer que l’Ajuntament de Dénia ja disposa de la gran majoria dels informes sectorials del Pla General Estructural.
Ripoll ha explicat que “amb la recepció dels principals informes sectorials hem conclòs el tràmit de participació i exposició pública de la versió preliminar del PGE”. Segons ha explicat la regidora, “aquestos informes són emesos per diverses administracions, locals, autonòmiques i estatal, i per diferents serveis amb competències sectorials que deuen coordinar-se en el planejament de la ciutat”.
A data d’avui, l’Ajuntament ha rebut 38 informes dels 46 sol·licitats. Tots aquestos informes es poden consultar a:
El vice-alcalde de Dénia, Rafa Carrió, ha dit que “amb la recepció de la majoria dels informes sectorials, Dénia té per fi un pla. Un pla que ens encamina cap una ciutat que potència un model urbà sostenible, amb un ús racional i responsable del sòl, on es limiten els nous desenvolupaments urbans a tancar el nucli urbà i on es prioritza ocupar els espais vacants i implementar estratègies de regeneració urbana”.
La regidora ha recalcat que “tenim tots els informes fonamentals per a seguir avançant en la tramitació del millor pla per a la ciutat”. Per a l’equip de govern, “els informes que hem rebut són majoritàriament favorables a la proposta preliminar de planejament que planteja l’Ajuntament i en alguns casos sol·liciten ampliar més informació. Això implica que la versió preliminar del PGE és sòlida i treballada, que està avalada pels informes i que el PGE està preparat per a nàixer.”
Ripoll ha destacat que els informes més importants han estat els emesos per la Direcció General d’Ordenació del Territori, com és el fet d’informar favorablement al compliment dels criteris de l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana que limita el creixement a 83 hectàrees.
Un altre informe important que ha rebut l’Ajuntament és el del Servei de Paisatge de la Direcció d’Ordenació del Territori que ens demana ampliar l’estudi preliminar en alguns punts concrets i ens indica que tenim que preservar encara més el sòl no urbanitzable comú, fet que avala la protecció del paisatge de la versió preliminar del Pla General Estructural. Un altre informe nuclear que ha rebut l’Ajuntament és el relacionat amb  la inundabilitat. Aquest informe valora la viabilitat dels nous sectors de  desenvolupament en funció del risc d’inundabilitat i ens indica la necessitat d’ampliació de la zona verda del Bosc de Diana.
Respecte a l’informe que ha emès la Confederació Hidrogràfica del Xùquer, Ripoll ha explicat que aquest organisme informa favorablement la disponibilitat dels recursos hídrics, a més de demanar entre altres, detallar el sanejament i depuració d’aigües i ampliar l’estudi d’inundabilitat.
La regidora de territori ha assenyalat que “la recepció dels informes sectorials demostren que no hi ha color entre la proposta de Pla General del 2015 que es va portar a aprovació plenària el 22 de maig de 2015, el darrer dia de la legislatura, ja que posteriorment va rebre un informe totalment desfavorable de la Confederació uns dies després, concretament l’1 de juny de 2015.”
Una altra diferència entre la proposta de creixement del pla actual que és de 56.000 habitants, mentre que la proposta de creixement del pla de 2015 era d’ aproximadament 120.000 habitants.
L’equip de govern ha donat a conèixer les propers passes del full de ruta per tal d’aprovar el Pla General Estructural: acabar d’adaptar la proposta del PGE als informes sectorials rebuts, resoldre les al·legacions, adaptant-les als informes rebuts encara que ja havien estat estudiades,  i valorar la possibilitat de sometre a participació pública la proposta de PGE, depenent de les adaptacions dels informes rebuts.

ValenciàEspañol