14:12 - miércoles, 6 diciembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

Podem planteja reformar el consell jurídic consultiu per reduir els nomenaments governamentals

La capacitat d’elecció de membres del Consell Jurídic i de la presidència es traslladaria en exclusiva a les Corts Valencianes.

La proposta registrada ahir per Podem ve a modificar diversos preceptes de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell jurídic consultiu de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de garantir els principis d’independència, transparència, publicitat i la regeneració democràtica.

La modificació legal planteja que tots els i les membres del Consell siguen triats per majoria qualificada de les Corts Valencianes i que siguen també les Corts les que determinen per majoria absoluta quina persona de les triades ostenta la Presidència d’este òrgan. Igualment la reforma que es planteja vetlla pel compliment del principi de paritat de gènere en la composició de l’òrgan.

Segons Fabiola Meco, portaveu adjunta de Podem “no sembla raonable que un òrgan estatutari d’esta importància siga participat pel govern en tal grau que puga comprometre la seva independència”.

Es proposa també que la totalitat de les persones candidates a integrar el Consell Jurídic Consultiu se sotmeten a control parlamentari. En este sentit, la reforma proposa la creació d’un tràmit de compareixences públiques davant una Comissió parlamentària amb caràcter previ a la votació en Ple de les diferents candidatures. “Es tracta d’una modificació legal que sens dubte augmenta la transparència i contribueix al control parlamentari anomenat a verificar, amb publicitat, el compliment de les condicions d’idoneïtat de les persones candidates” ha explicat Meco.

La proposta ve a respondre als requeriments de regeneració democràtica que la societat valenciana ha expressat en els últims anys. Per això, es proposa també l’augment del mandat dels i les membres del Consell jurídic consultiu de cinc a sis anys no prorrogables.

Últimas noticias

Contenido relacionado