Unides Podem reclama que es regule l’acolliment familiar especialitzat

Pilar Lima reclama que siga l'Estat qui cotitze a la Seguretat Social per estes persones, de forma assimilada als cuidadors no professionals.

Unides Podem ha presentat en Les Corts Valencianes una proposició no de llei en la qual reclama que es regule l’acolliment familiar especialitzat, modalitat que es desenvolupa en una família en la qual algun dels seus membres disposa de qualificació, experiència i formació específica per a exercir esta funció respecte de xiquets i xiquetes amb necessitats o circumstàncies especials.


La diputada d’este grup parlamentari, Pilar Lima, ha recordat que este tipus d’acolliment requereix plena disponibilitat i inclou la corresponent compensació econòmica, però no suposa en cap cas una relació laboral.

Així, ha indicat que el departament de Polítiques Inclusives i Igualtat demana a les persones –dones en la seua majoria– voluntàries a cura de les xiquetes i xiquets que es troben en acolliment familiar especialitzat dedicació exclusiva i formació específica per a desenvolupar esta funció, sense poder exercir per tant qualsevol altre treball. Per este motiu, ha explicat la diputada, “dones que van desenvolupant esta funció amb experiència, formació i dedicació exclusiva envers els xiquets i xiquetes tutelats per l’Administració, es troben en la situació de no poder jubilar-se per no haver cotitzat mai o molt poc a la Seguretat Social”.


La parlamentària ha fet valdre que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha prioritzat la desinstitucionalització de les persones menors d’edat de 0 a 6 anys i també s’han dut a terme diferents mesures per a fomentar l’acolliment familiar a través de la campanya “Acollir és créixer”, l’equiparació de les prestacions econòmiques entre famílies acollidores educadores i extenses, i l’augment en les quanties de les diferents modalitats d’acolliment.


Per això, ha insistit en la necessitat de continuar fomentant de manera efectiva i real l’acolliment familiar en la nostra Comunitat i insta al Consell a regular el model d’acolliment especialitzat com a mesura de foment de l’acolliment familiar en aquells xiquets i xiquetes que necessiten un programa específic d’intervenció donada l’adequada formació, experiència específica i dedicació exclusiva de les famílies.


Paral·lelament, reclama al Govern Valencià que al seu torn sol·licite al Govern d’Espanya al fet que desenvolupe la figura de l’acolliment familiar professionalitzat per a aquelles situacions d’especial dificultat amb la finalitat de garantir sempre i en tots els casos l’interés superior del menor, suposant la relació laboral i la formació tal com recull la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor i la seua posterior modificació recollida en la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència.

Cotització per part de l’Estat

Finalment, reclamen que es dirigisca al Govern d’Espanya perquè, davant la problemàtica de les persones que no poden treballar fora de la llar per l’exigència de l’Administració per a atendre i cuidar als xiquets i a les xiquetes en acolliment familiar especialitzat, siga l’Estat qui cotitze a la Seguretat Social per estes persones, de forma assimilada a la figura de cuidadors no professionals recollida en la llei de promoció de l’autonomia a persones en situació de dependència, sense que necessàriament represente una relació laboral.

CatalanSpanish