Política Lingüística convoca per primera vegada ajudes per a la difusió d’activitats musicals que fomenten el multilingüisme

 La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, ha convocat subvencions per al foment de l’àmbit musical en l’any 2017. Podran optar a les ajudes les persones i entitats que realitzen activitats de creació, producció i de difusió d’activitats musicals que fomenten el multilingüisme, i especialment les activitats realitzades en valencià.

El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, ha destacat que “posem en marxa una línia de subvencions totalment nova, que mai no hauríem vist amb l’anterior Govern”. A més, ha destacat el paper de la música com a eina vertebradora i dinamitzadora de la cultura valenciana.

L’import global màxim de les subvencions és de 200.000 euros, a càrrec de la línia pressupostària ‘Foment del multilingüisme autocentrat en el sector privat’, del programa de promoció del valencià i gestió del multilingüisme.

Les ajudes es destinaran a les fases de preproducció, producció i difusió de la postproducció, en la qual s’inclouen les despeses de màrqueting i promoció. D’altra banda, les entitats podran sol·licitar les ajudes en cadascuna de les tres modalitats: festivals, concerts i enregistrament de música.

Específicament es destinarà una partida de 75.000 euros per a cadascuna de les modalitats de festivals i concerts; per a la d’enregistrament de música, la partida serà de 50.000 euros.

Aquestes ajudes s’emmarquen dins del compromís de la Generalitat amb la conservació, protecció i promoció del patrimoni cultural valencià, i, conseqüentment, amb el foment de totes les activitats conduents a fer present el valencià en l’àmbit de la creació artística.

“La importància que les activitats artístiques relacionades amb l’àmbit musical tenen en la societat actual aconsellen desenvolupar accions específiques de promoció de l’ús del valencià per a assegurar-ne una adequada presència social”, segons Trenzano.

CatalàEspañol