lunes, 15 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Una de cada tres persones manifesta tindre por d’eixir al carrer després del confinament

L'informe mostra els resultats preliminars de l'enquesta feta pel grup durant el període de desescalada, entre el 28 d'abril i el 4 de maig, a quasi 8.400 persones.

Cristina Aybar, José M. Pavía i Rosa Roig del grup d’investigació en Processos Electorals i Opinió Pública (GIPEiOP) de la Universitat de València han dut a terme una anàlisi sobre la situació, la valoració i la percepció vinculada a la COVID-19.

L’informe mostra els resultats preliminars de l’enquesta feta pel grup durant el període de desescalada, entre el 28 d’abril i el 4 de maig, a quasi 8.400 persones.

L’informe detalla com ha sigut el lloc en el qual han passat el confinament les persones enquestades i mostra, per exemple, que un 55,2% han viscut el confinament en municipis d’entre 10.000 i 400.000 habitants, “la majoria de persones han estat en els seus habitatges habituals, els quals disposaven de balcó, terrassa o element similar, i un 91,1% dels enquestats afirma que el seu habitatge almenys té 50 metres quadrats”, apunta Rosa Roig.

El grup d’investigació també fa esment a l’acompanyament que s’ha tingut durant el confinament, “la major part han estat amb la parella, el 30,4%, i ni més ni menys que un 12,4% de les persones enquestades han passat el confinament en solitari”, conclou la investigadora.

Respecte a un altre dels aspectes tractats en l’enquesta, la situació laboral, José M. Pavía apunta que “destaca l’alt percentatge de persones enquestades que han estat teletreballant, un 26,2%, enfront del 14,1% que sí que han eixit de casa per a treballar.

Dos de cada tres persones que han estat treballant des de casa o des del seu lloc han assenyalat que el seu rendiment laboral s’ha vist afectat i d’entre els enquestats que teletreballen, la major part han indicat que els agradaria alternar les opcions de teletreballar i acudir al centre de treball”. L’informe preliminar també mostra com ha afectat el confinament al col·lectiu de l’alumnes, que també ha vist alterada la seua motivació i el rendiment.

Cristina Aybar conclou que “una de cada tres persones han manifestat tindre por d’eixir i de fer-ho amb temor. La majoria de les persones enquestades manifesta no haver tingut símptomes de la COVID-19, no obstant això, un 12,2% confessa haver tingut símptomes compatibles, però no han tingut confirmació objectiva per no disposar de la prova”. En l’informe també es pot trobar quina és la valoració que es fa de la gestió sanitària a Espanya, la qual està lleugerament més ben valorada que la gestió econòmica.

La investigació s’emmarca dins dels treballs vinculats als projectes d’investigació “Los ROstros del COvid-19. Género e Impactos Socioeconómicos (ROCOGIS)”, “AICO/2019/053” i “ECO2017-87245-R”, i amb el finançament del Fons Supera COVID19 (CRUE-Banc Santander), la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (Generalitat Valenciana) i el Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Últimas noticias

Contenido relacionado