PP: “l’Ajuntament s’ha gastat més del doble que inicialment s’havia proposat”

Segons el PP de Segorbe, “de la liquidació del pressupost, es desprén que l'Ajuntament porta gastats 90.212 euros en Festejos Taurins, un 212% més del que tenien previst”.

133

Sorpresa i certa revolada s’ha produït novament entorn de la Regidoria de Festejos Taurins de Segorbe, i és que, “segons es desprén de la liquidació del pressupost a 14 de desembre de 2017, l’Ajuntament de Segorbe porta gastats més del doble del que havia previst per a l’organització de la setmana Taurina d’enguany que està a punt d’acabar”, explica el PP de Segorbe.
Però “el veritablement sorprenent van ser les afirmacions del regidor delegat de Festes i Bous, el socialista Enrique Máñez, en les quals afirmava, fa escassos dies, que la setmana de bous de 2017 havien costat als segorbinos menys diners del que l’ajuntament havia aportat en tots els anys anteriors en els quals sí que va existir Comissió de Bous”, exposa el PP de Segorbe.
Cal recordar, que en enguany 2017, l’Ajuntament de Segorbe “no va trobar cap grup de segorbinos voluntaris, que es fera càrrec de l’organització de la setmana taurina de Segorbe, del Concurs de Ramaderies i de l’Entrada de Bous i Cavalls de Segorbe. Després de diverses subhastes desertes, l’Ajuntament va decidir assumir per complet l’organització dels festejos taurins”, apunta els populars.
“Mesos després, i sense explicació detallada de les despeses incorregudes i els beneficis obtinguts, els nombres confirmen, que l’Ajuntament de Segorbe ha gastat més del doble del que inicialment s’havia proposat, en concret, i mancant algunes quantes factures que encara no estan comptabilitzades, la partida pressupostària reflecteix una execució del 212%”, finalitza el PP.