lunes, 15 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Com seran les preseleccions a Fallera Major de València?

Els sectors podran optar per realitzar les preseleccions en una d’estes modalitats:

A. En l’espai obert que determinen (carrer, plaça, etc.), comptant amb una subvenció de 1.200 euros per ajudar en el muntatge i prèvia sol·licitud dels permisos corresponents. Per al cobrament de la subvenció s’haurà de presentar les factures de les despeses a subvencionar.

B. En el local que determinen (teatre, sala de festes, etc.), comptant amb una subvenció de 450 euros. Per al cobrament de la subvenció s’haurà de presentar les factures de les despeses a subvencionar.

C. En un dels dos pavellons que, amb motiu de la Fira de Juliol, instal·la l’Ajuntament de València en els jardins del Palau de la Música, dotats amb la infraestructura necessària per a la realització de l’acte.

D. Les dates que es podran sol·licitar seran el 30 de juny i els dies 1-2-7-8-9-14-15-16-21-22 i 23 de juliol.

Els sectors que desitgen realitzar l’elecció en un dels pavellons municipals hauran de sol·licitar-ho fins el 14 de juny, així com aquells que necessiten jurat designat per la Junta Central Fallera. El dijous 15 de juny, a les 19:00 hores, es farà el sorteig en la Junta Central Fallera per adjudicar els dies i pavellons en els quals cada sector que haja optat per esta modalitat realitzarà la seua preselecció.

Totes les preseleccions hauran de realitzar-se abans del 24 de juliol perquè les candidates elegides en esta fase puguen participar en la Batalla de Flors.

En cas de reclamacions sobre el procés, hauran de presentar-se per escrit en la secretaria de la Junta Central Fallera fins del 26 de juliol; en tot cas, serà la Delegació d’Incidències la que resolga sobre la reclamació.

Les candidates podran presentar les seues candidatures omplint el butlletí disponible en la Secretaria Virtual i presentant-lo en la secretaria de la Junta Central Fallera degudament completat, signat i segellat. En el cas de les menors, haurà d’anar signat pels dos pares o tutors legals.

L’accés als butlletins d’inscripció serà a través de la Secretaria Virtual > Zona Privada>Tràmits.

Les llistes de les candidates seran exposades en el tauler d’anuncis de la secretaria de la Junta Central Fallera del 19 al 23 de juny de 2017 en previsió d’alguna possible reclamació.

Últimas noticias

Contenido relacionado