¿Que és la presó permanent revisable i en quins casos es pot aplicar?

L'objectiu d'aquesta pena és impedir que els delinqüents més perillosos, que no han demostrat capacitat de reinserció, puguen tornar a la societat posant en perill la seguretat de les persones.

Enric Iborra ha revisat l'esgotada edició publicada en 1982 dins de la col•lecció Biblioteca d'Autors Valencians.

La Diputació de Castelló, va aprovar dimarts passat en Ple, amb vots del PP i de Ciutadans una moció en defensa de la presó permanent revisable.
Però, què és la presó permanent revisable? És la màxima pena privativa de llibertat d’Espanya, va ser aprovada en el Congrés dels Diputats el 26 de març de 2015, com a part de la Llei de Seguretat Ciutadana, amb els únics vots a favor del Partit Popular.
Com el seu propi nom indica, la presó permanent revisable, és una pena de presó, en principi per temps indefinit, subjecta a revisions que poden servir perquè el reu recupere la llibertat.

L’objectiu d’aquesta pena és impedir que els delinqüents més perillosos, que no han demostrat capacitat de reinserció, puguen tornar a la societat posant en perill la seguretat de les persones.

Fins a la seua entrada en vigor, el Codi Penal establia uns límits de 25, 30 o 40 anys de presó, segons la gravetat de les penes (article 76), encara que reconeixia el compliment successiu de penes en cas d’acumulació.

La pena es regula solament per a aquells culpables d’haver comés un delicte relacionat amb la vida, que haja acabat amb la mort de la víctima. Queden exclosos els delictes d’agressió sexual que no comporten la mort, igual que els delinqüents reincidents que no cometen delictes contra la vida de les persones.

Per a quins delictes s’aplica?

El Codi Penal estableix la presó permanent revisable per a una sèrie de supòsits concrets, que són, segons l’article 140:
– L’assassinat d’una persona menor de setze anys.
– L’assassinat comés després de la comissió d’un delicte contra la llibertat sexual.
– L’assassinat comés en el si d’una organització criminal o terrorista.
– La comissió de dues o més assassinats per un mateix condemnat.
– L’assassinat del Rei d’Espanya o d’un cap d’Estat estranger que es trobara a Espanya.
– Els crims de lesa humanitat.
– Els delictes de genocidi.
– Obstrucció a la recuperació d’un cadàver.
– Assassinat després d’un segrest.
– Violacions en sèrie.
– Violacions a menors després de privar-los de llibertat o torturar-los.
– Morts provocades en incendis, estralls causats en infraestructures crítiques i alliberament d’energia nuclear o elements radioactius.

Quan es pot revisar la pena?

“Complida una part de la condemna que oscil·la entre 25 i 35 anys, el Tribunal haurà de revisar d’ofici si la presó deu ser mantinguda cada dos anys; i ho farà també sempre que el penat ho sol·licite, si bé després de la desestimació d’una petició podrà fixar un termini màxim d’un any dins del qual no es donarà curs a noves sol·licituds”, segons l’Exposició de Motius de la reforma.

La reeducació i reinserció social del reu són principis bàsics de la nostra legislació penal i penitenciària. L’article 25 de la Constitució Espanyola estipula: “Les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat estaran orientades cap a la reeducació i reinserció social i ens podran consistir en treballs forçats”.

En quins països de la Unió Europea contemplent la presó permanent revisable?

La presó permanent revisable està ja en la legislació penal de diversos països europeus, tals com França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Bèlgica, Dinamarca, Àustria o Suïssa.

: Valencià

Publicidad