15:12 - miércoles, 6 diciembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

El pressupost de “À.” només preveu contractar a 70 persones enguany

Solament 2,7 milions d’euros per a la contractació de personal, menys de 70 professionals, és la quantitat que reflecteix el pressupost de la CVMC (Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació) per a l’any de l’engegada de À., la nova radiotelevisió valenciana.

Els comptes de la nova televisió fan difícil aventurar que al llarg d’enguany algú que visca a la Comunitat Valenciana puga prendre el comandament de la seua pantalla plana o de tub catòdic, trie el canal de l’antiga Canal 9 o de Punt 2 i puga gaudir o patir d’una programació a l’ús en el canal autonòmic valencià.

La intenció de la nova directora de l’ens, Empar Marco, expressada en la seua compareixença en Els Corts, és la de fer una radie televisió pública amb uns 500 empleats, lluny dels 1.800 que va acabar tenint RTVV.

n sous i salaris la despesa fixada per a aquest 2017 ascendeix a 2,1 milions d’euros, als quals cal sumar altres 630.000 euros per a les càrregues socials. A una mitjana de 40.000 euros anuals, amb despeses socials incloses, la nova RTVV pot permetre’s la contractació de menys de 70 professionals per a aquest exercici.

El pressupost global ascendeix a 55 milions d’euros que ixen exclusivament dels diners dels valencians, ja que no es preveu un sol cèntim d’ingressos que no procedisca dels impostos. Per aquest motiu açò es convertisca en un element més per a inferir que és molt difícil que en aquest 2017 puga veure’s una programació normalitzada en els domicilis dels qui visquen a Castelló, Alacant o València. Si no hi ha ingressos per publicitat se suposa que no hi haurà anuncis al llarg de la programació.

Últimas noticias

Contenido relacionado