Agricultura convoca ajudes per 250.000 euros per a impulsar el consum de producció agroecològica a través de programes educatius

Aquestes ajudes podran ser sol·licitades per entitats associatives agràries, associacions, fundacions i empreses del sector agroalimentari.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la resolució de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual es convoquen per a l’exercici de 2019 les subvencions destinades a programes i projectes educatius i de formació i divulgació per a estratègies de dinamització agroecològiques en la Comunitat per valor de 250.000 euros.

Les subvencions es divideixen en dues modalitats diferents. Les de la modalitat A tenen com a objecte promoure els processos educatius i activitats pedagògiques per a treballar els objectius d’un consum ecològic i responsable, en i des de les institucions i centres educatius, públics o sostinguts amb fons públics.

De la mateixa manera, també busquen impulsar en l’alumnat i en el conjunt de la comunitat educativa coneixements, valors i actituds capaços de generar una cultura del consum ecològic i responsable compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic, a més de promoure la transició cap a un nou model agroalimentari incloent, equitatiu i sostenible.

Per la seua part, les subvencions de la modalitat B pretenen promoure les intervencions orientades a la sensibilització de la societat en el seu conjunt, o determinats sectors de la mateixa en particular, que promoguen i augmenten la conscienciació i el compromís ciutadà solidari amb la consecució del consum ecològic, el canvi climàtic i un nou model agroalimentari.

De la quantia total de fons previstos en aquestes convocatòries, es destinaran 175.000 euros a la modalitat A i 75.000 a la modalitat B. De la mateixa manera, l’import màxim que podrà rebre un projecte de la primera modalitat serà de 60.000 euros, mentre que en la segona serà de 25.000 euros.

Aquestes ajudes podran ser sol·licitades per entitats associatives agràries, associacions, fundacions i empreses del sector agroalimentari. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà al de la publicació de les convocatòrias en el DOGV. Per a més informació: consultar ací (modalitat A) i consultar ací (modalitat B).

ValenciàEspañol