El General de Castelló, FISABIO i l’UJI desenvolupen un programa que prediu el resultat de la cirurgia per càncer d’ovari

El programa estableix quins pacients es beneficiaran d'una cirurgia òptima o quins hauran de començar primer un tractament de quimioteràpia.

Un equip investigador de la Unitat Multidisciplinària de Cirurgia Oncològica abdómino-pèlvica (UMCOAP) de l’Hospital General Universitari de Castelló, de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) i del Departament de Medicina de la Universitat Jaume I (UJI) ha dissenyat un programari capaç de predir si la cirurgia de càncer d’ovari comportarà l’eliminació completa de tot el tumor de la cavitat abdominal.

Antoni Llueca, facultatiu de la UMCOAP, afirma que “l’augment de la supervivència de la pacient està relacionat amb l’eliminació del tumor per part de l’equip quirúrgic. Per tant, aquest programari, que no deixa de ser un model matemàtic, és capaç de predir quan la cirurgia serà òptima”.

Una cirurgia òptima suposa l’eliminació de manera completa del tumor de la cavitat pèlvica a una pacient amb càncer d’ovari avançat. En canvi, es parla de cirurgia subòptima quan no s’ha pogut erradicar de manera completa. Esta situació va aparellada a un percentatge de morbiditat alt i, a més, compromet el pronòstic de la pacient.

El programari, que té una sensibilitat major a altres predictius, ha sigut validat amb 110 pacients amb càncer d’ovari avançat a Castelló. La seua utilització permet que l’equip quirúrgic puga prendre les decisions adequades i que es reduïsquen el nombre de cirurgies subòptimes.

Un dels avantatges més destacables del programari és que pot adaptar-se fàcilment a les condicions de cada equip mèdic i amb ell es pot predir de manera òptima quins pacients poden beneficiar-se de la cirurgia o quins hauran de començar amb un tractament de quimioteràpia per a disminuir la càrrega tumoral.

A més, el programari que es presenta en forma d’App s’adapta a l’evolució de l’equip quirúrgic en el temps modificant els resultats en funció de la millora dels equips i dels resultats obtinguts per l’equip quirúrgic durant la seua utilització.

S’ha posat en marxa un estudi multicèntric internacional amb base en el Departament de Medicina de la Universitat Jaume I (UJI) perquè diferents equips quirúrgics oncològics de tot el món validen aquests resultats inicials de tal forma que el programari puga ser utilitzat universalment en un futur pròxim.

El sistema està registrat en el Banc de Patents de la Generalitat Valenciana sota la titularitat de la Fundació FISABIO i la Universitat Jaume I de Castelló.

CatalanSpanish