El Govern prorroga al 30 de setembre, la prohibició de tallar subministres als qui no puguen pagar-los

D'altra banda, s'amplia la pròrroga automàtica de la vigència del bo social elèctric, un descompte directe en la factura dirigit als consumidors vulnerables, fins al 30 de setembre.

A través d’un Reial decret llei, i a proposta del Ministeri
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Consell de Ministres ha prolongat, fins al final del mes de setembre, la prohibició de suspendre el subministrament d’aigua, energia elèctrica i gas en cap domicili que tinga la
consideració de primer habitatge.

Esta prohibició, habilitada excepcionalment durant l’estat alarma, s’amplia com a part de les mesures d’extensió de l’escut social per a la protecció de la ciutadania enfront dels efectes derivats de la crisi sanitària del COVID-19. Per tant, fins al 30 de setembre de 2020, no es podran realitzar talls fins i tot encara que conste esta possibilitat en els contractes
de subministrament o accés subscrits pels consumidors.

La prohibició de talls d’aigua, electricitat i gas natural, gasos manufacturats i gasos liquats de petroli per canalització està dirigida exclusivament a particulars i per als subministraments adscrits al seu habitatge habitual, qüestió que el consumidor podrà acreditar a través de qualsevol mitjà documental que acredite esta circumstància.


S’amplia igualment el període de temps pel qual no computarà a l’efecte dels terminis compresos entre el requeriment de pagament i la suspensió de subministrament per impagament. Per tant, si el primer avís de pagament s’ha produït
des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 30 de setembre, els terminis que han de transcórrer fins que el subministrador puga tallar el subministrament començaran a comptar des de l’1 d’octubre.

AMPLIACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL BO SOCIAL

D’altra banda, s’amplia la pròrroga automàtica de la vigència del bo social elèctric, un descompte directe en la factura dirigit als consumidors vulnerables, fins al 30 de setembre.
Una vegada concedit, el bo social té una vigència de dos anys. Al seu terme, és necessari tornar a tramitar la prestació que es concedeix sempre que es complesquen els requisits.

Amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma, i per a evitar que els beneficiaris que necessitaren renovar-lo deixaren de percebre els descomptes i beneficis previstos, el Reial decret llei 8/2020, va prorrogar de manera automàtica tots els bons que expiren fins al 15 de setembre de 2020.

Ara, i amb la finalitat d’homogeneïtzar la durada de les mesures de l’escut social, s’amplia la pròrroga quinze dies més.
S’estima que uns 70.000 usuaris es beneficien, cada mes, d’esta pròrroga automàtica.

Tota la informació sobre totes dues mesures està disponible en https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/. Així mateix, el MITECO ha habilitat el telèfon 913 146 673, amb horari d’atenció al públic de 9 a 14, de dilluns a divendres. També es respon a les consultes a través del correu [email protected]CatalanSpanish