Protecció Civil i Emergències alerta per vents forts i fred intens

La Direcció general de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l’Interior, d’acord amb les prediccions de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) alerta per vents forts i fred intens en el quadrant nord-est peninsular i Balears durant el cap de setmana.

Els vents seran especialment intensos demà dissabte a Pirineus i interior de Castelló, així com en les costes de l’Empordà i nord de Balears. Igualment, es manté el temporal en les costes del nord peninsular.

A més, continuaran durant la primera meitat del cap de setmana les nevades en cotes baixes del Cantàbric, Pirineus, zones altes de la meitat nord peninsular i serra de Tramuntana a Mallorca.

S’espera que el temporal de fred, neu i vent vaja remetent a partir de la vesprada del dissabte.

Per tot això, es recomana extremar les precaucions en les activitats a l’aire lliure, sobretot, si pensen realitzar excursions per zones de muntanya.

Recomanacions

Davant la previsió de nevades i baixes temperatures
Si és imprescindible viatjar per carretera a les zones amb major previsió de risc, ha de portar cadenes o pneumàtics d’hivern, anar molt atent i tenir especial cura amb les plaques de gel.
Informe’s de la situació meteorològica i l’estat de les carreteres, extreme les precaucions, revise el vehicle i atenga les recomanacions de Tràfic.
Revise els pneumàtics, anticongelant i frens. A més, cal tenir la precaució d’omplir el dipòsit de la gasolina.
És útil portar roba d’abrigar i un telèfon mòbil amb bateria de recanvi i/o carregador d’automòbil.
Si està atrapat en la neu, s’aconsella romandre en el cotxe, amb la calefacció posada, renovant cada cert temps l’aire, i vigilar que el tub de fuita no estiga obstruït per evitar que els gasos penetren a l’interior del vehicle.
En cas de quedar-se aïllat i necessitar ajuda, no intente resoldre la situació per si mateix, tracte d’informar d’aquest fet i, tret que la situació siga insostenible, espere assistència.
Interesse’s per les persones majors i malaltes, i aquelles que visquen soles o aïllades.

Precaucions a la muntanya
Si es van a realitzar excursions a la muntanya, és convenient adoptar una sèrie de precaucions, tals com:
Informar-se de la predicció meteorològica de la zona a la qual pensa anar.
Triar la zona adequada, en funció de la preparació física i del coneixement que es tinga de la muntanya.
Informar-se de la localització dels refugis o cabanyes on protegir-se en cas de descens brusc de temperatures, tempestes o altres condicions meteorològiques adverses i portar telèfon mòbil.
Parar esment i respectar les indicacions dels cartells i altres senyalitzacions sobre riscos de la muntanya.
Tenir en compte que els canvis bruscs de temps poden ser freqüents a la muntanya.

Davant forts vents
Convé assegurar portes, finestres i tots aquells objectes que puguen caure a la via pública i allunyar-se de cornises, arbres, murs o edificacions en construcció o grues que puguen desprendre’s. També, convé abstenir-se de pujar a les bastides sense les adequades mesures de protecció.
Si va conduint, extreme les precaucions, especialment en la sortida de túnels, avançaments i encreuament amb vehicles pesats en carreteres de doble sentit. Pare esment davant la possible presència d’obstacles en la carretera.

Davant vents costaners
Si es troba en zones marítimes, procure allunyar-se de la platja i d’altres llocs baixos que puguen ser afectats per les elevades marees i onatges que solen generar-se davant la intensitat de vents forts.
Es recomana evitar estacionar els vehicles en zones que puguen veure’s afectades per l’onatge.
En aquestes situacions, el mar adquireix condicions extraordinàries i pot arrossegar-li si es troba en les proximitats del mar.
No pose en risc la seua vida davant les imatges espectaculars del fort onatge.

Davant el risc d’allaus
Les estacions d’esquí, emeten butlletins diaris sobre el risc de devessall. Respecte les seues indicacions i no surta de les zones controlades.
Afavoreixen els devessalls, grans nevades o bruscs augments de temperatura. Si nota que es fan esquerdes llargues segons avança amb la teua taula, el risc és molt alt.
Realitze la primera part del descens amb girs amplis, i després vaja dirigint-se progressivament cap a un lateral. Així, si es desprenen plaques, el risc que li aconseguisquen serà menor.
Evite descendir per canons o depressions i intente descendir pel cim o ruta més elevada. Les zones amb pins tenen menys risc d’allaus.
Evite tallar plaques amb diagonals molt llargues. Si ho ha realitzat, evite descendir per sota de la diagonal que ha creat.