CCOO-CHPCS considera la possibilitat d’acudir al Tribunal Constitucional, després que el TSJV recolze l’equiparació salarial del personal del Provincial

Per al tribunal, “no hi ha base per a declarar la il·legalitat de les mesures impugnades”, ja que la llei ha previst aquesta mesura que “no s'oposa a cap dels preceptes de la Constitució”.

Soler "La situació de la Comunitat Valenciana és d'una triple estafa. No solament no hi ha condonació, sinó que ens estan donant préstecs en comptes de finançament"

La sala social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estableix en una sentència, que l’equiparació de les retribucions del personal de l’Hospital Provincial de Castelló a la de la resta de treballadors de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública és “legal i legítima” en aplicació de la Llei de Pressupostos de la Comunitat Valenciana.

D’aquesta forma, el TSJCV desestima el recurs interposat per CCOO, que sol·licitava la declaració de nul·litat de l’equiparació de retribucions.
Per al tribunal, “no hi ha base per a declarar la il·legalitat de les mesures impugnades”, ja que la llei ha previst aquesta mesura que “no s’oposa a cap dels preceptes de la Constitució”.

PublicitatAVL

Així, les retribucions del personal que presta els seus serveis en els diferents consorcis sanitaris adscrits a la Generalitat no podran sobrepassar per a cada categoria professional les establides en les taules aplicables per al personal de naturalesa estatutària i funcionarial de la Conselleria de Sanitat.

Al personal que ha ingressat a partir de l’1 de gener de 2017 se’ls seguiran pagant les retribucions de les taules de la Conselleria, igual que a la resta del personal sanitari de tots els departaments de salut.
Les retribucions variables, tals com a guàrdies i atenció continuada, s’han adequat per a tot el personal.

La reacció no s’ha fet esperar, per açò CCOO-CHPCS, ha informat, que juntament amb els seus Serveis Jurídics, està estudiant la possibilitat d’acudir al Tribunal Constitucional davant la sentència dictada per Sala social TSJ CV pel Conflicte Col·lectiu interposat en relació amb l’homologació retributiva del personal laboral del Consorci amb les taules salarials de la Conselleria de Sanitat.

Els afectats han explicat que, “entenem que és una reculada al Dret a la Negociació Col·lectiva. Els treballadors del Consorci tenen reconegut per Conveni Col·lectiu les seues retribucions com a millores consolidades, ja que l’Hospital Provincial és un ens independent de la Conselleria de Sanitat”.

Rovira