Ximo Puig va rebre 80.176 euros i Mónica Oltra va ingressar 57.638 euros l’any passat

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va percebre en 2017 un total de 80.176 euros per rendiments nets del treball i altres ingressos, mentre que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, va ingressar un total de 57.638 euros l'any passat.

ingressar

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va percebre en 2017 un total de 80.176 euros per rendiments nets del treball i altres ingressos, mentre que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, va ingressar un total de 57.638 euros l’any passat.

Puig va cobrar 74.037 euros de rendiments nets del treball; 5.880 euros per dividends i 321 euros per rendes immobiliàries, mentre que un altre ben immoble li va donar un rendiment negatiu de 61 euros, i va declarar una quota líquida (casella 552) de 24.065 euros.

Així consta en les declaracions de renda presentades pels diputats autonòmics corresponents a l’exercici 2017 i publicades aquest divendres en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes (BOCV).

La vicepresidenta del Consell, per la seua part, va percebre 56.682 euros per rendiments nets del treball i 956 euros per un immoble, i la seua quota líquida va ser de 14.737 euros en 2017.

El portaveu socialista en Les Corts, Manolo Mata, va obtindre un total de 75.991 euros, procedents majoritàriament de les retribucions parlamentàries (73.398 euros), però també de rendiments de capital immobiliari (2.175) i d’interessos de comptes bancaris (418 euros), i la seua quota líquida va ser de 15.935 euros.

El portaveu de Compromís, Fran Ferri, va guanyar 75.3346 euros i va declarar una quota líquida de 24.382; mentre que la portaveu de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, va percebre 71.129 euros i la seua quota líquida va ser de 22.431 euros.

Els portaveus parlamentaris que menys van guanyar en 2017 van ser la del grup popular, Isabel Bonig, amb 60.449 euros per rendiments del treball i una quota líquida de 32.179 euros; i el de Podem, Antonio Estañ, amb 59.146 euros i una quota líquida de 15.166 euros. El president de les Corts, Enric Morera, declara uns ingressos nets de 65.711 del salari del Parlament autonòmic, i una quota líquida de 29.534 euros.

El diputat que més va guanyar l’any passat va ser el socialista Fernando Delgado, amb prop de 500.000 euros, procedents en la seua majoria de les plusvàlues de la venda d’un actiu immobiliari, que li van reportar 425.206 euros, segons consta en la declaració de béns entregada a la Càmera.

Pel seu treball parlamentari va cobrar 53.409 euros i per cursos i conferència va percebre 16.823 euros, juntament amb 739 euros procedents d’accions cotitzades en borses, 442 euros d’interessos de comptes bancaris i 208 euros de rendiments d’operacions d’assegurances, i la seua quota líquida va ser 117.099 euros.

L’actual consellera de Sanitat, Ana Barceló, va obtindre en 2017, quan àdhuc no havia accedit al càrrec, 135.000 euros (66.606 per rendiments del treball i 68.402 per una expropiació forçosa d’un immoble), i va declarar una quota líquida de 32.134 euros.

El popular Miguel Ángel Mulet va cobrar 107.815 euros per rendiments nets del treball; el vicepresident segon de la Mesa de les Corts, Allunyant Font de Mora (PP), 107.000 per diversos conceptes, i la seua companya de grup María José Català va percebre 90.302 pel seu treball i 325 euros d’interessos bancaris.

Publicitat