15:12 - miércoles, 6 diciembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

Queden prohibides les cremes agrícoles en terreny forestal fins al pròxim 16 d’octubre

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar el passat 16 de maig una resolució que ampliava el període en el qual no es pot autoritzar, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres d’aquells, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, carrilades o matolls, que passa a ser des de l’1 de juny fins al 30 de juny, tots dos inclusivament, i des de l’1 d’octubre fins al 16 d’octubre, tots dos inclusivament.

Aquesta ampliació del període respon a les especials condicions de perill d’incendis que aquests últims anys ve mostrant el mes de juny, amb temperatures excepcionalment altes que s’estan produint i que afavoreixen la ràpida disponibilitat dels combustibles vegetals fins a l’acció del foc, i amb vista a aconseguir una prevenció més eficaç dels incendis forestals en les muntanyes o terrenys forestals de la Comunitat Valenciana.

A més, queda en suspens, entre l’1 de juny i el 30 de juny, tots dos inclusivament, i des de l’1 d’octubre fins al 16 d’octubre, tots dos inclusivament, totes les accions o activitats arreplegades en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen l’establit en la present resolució, excepte aquelles contemplades en els plans locals de crema amb regulació especial per al període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, que es podran realitzar en el període de restricció indicat dels mesos de juny i octubre, sempre que s’ajusten als requisits establits per a la citada regulació especial.

Amb caràcter extraordinari, i únicament per raons fitosanitàries, de recerca o altres motius d’urgència degudament justificats que no permeten el seu ajornament, es podran autoritzar cremes durant el període anterior, sempre que existisca resolució en aqueix sentit de la direcció general de Prevenció d’Incendis Forestals.

Agents mediambientals duran a terme un reforç d’informació juntament amb els recursos del Pla de Vigilància Preventiva contra Incendis Forestals, tant a usuaris de zones forestals com a aquells que es troben a menys de 500 metres d’elles, amb l’objecte de donar-los a conéixer les condicions que s’han d’aplicar durant aquest període.

Així mateix, es recorda que no existeix restricció en la utilització del foc en els llocs preparats i autoritzats a aquest efecte dins de les instal·lacions recreatives forestals, sempre que no s’establisca el nivell 3 de pre emergència d’incendis.

El nivell de pre emergència pot consultar-se en els següents enllaços:
consultar ací
Facebook: consultar ací
Twitter: consultar ací
(@GVA112)

Últimas noticias

Contenido relacionado