Al Racó, Millor en Conill. Naturalment!

La Vila Joiosa vol donar a conèixer els enclavaments de tradició nudista i preservar-los en la seua identitat.

La Regidoria de Medi Ambient i Manteniment de Platges ha instal·lat recentment uns nous cartells entorn de la platja de tradició nudista del Racó del Conill. Esta cartelleria dona compliment efectiu a l’Article 60 de l’Ordenança Municipal de Platges, que al punt 2 parla de “la col·locació d’unitats de cartelleria que expressen adequadament la seua identitat nudista i sol·liciten la col·laboració ciutadana, recomanant l’ús i gaudi d’estes platges d’acord amb la seua tradició, amb la finalitat de preservar-la”.

Este desenvolupament efectiu de la normativa vilera en la seua gestió del Nudisme a les platges del terme municipal confirma que La Vila Joiosa estiga sent considerada en l’àmbit nacional com a model a seguir proposat per la Federació Espanyola de Naturisme. La Vila aconsegueix així una projecció en la seua positiva imatge pública, com a ciutat tolerant i oberta a estils de vida com el Nudisme, legal a Espanya des de 1989 però que pateix greus problemes en la seua expressió. El Nudisme és considerat una ideologia pel Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg, i l’empara efectiva que l’Ajuntament de la Vila brinda al col·lectiu nudista, sense d’altra banda minvar els drets d’altres opcions de gaudi dels espais naturals, li està guanyat una positiva imatge com a ciutat plural i diversa, en este cas oberta a un estil de vida que no manca d’un potencial turístic a considerar. Els espais tradicionalment nudistes enriqueixen l’oferta turística i atrauen una mena de visitants en general molt respectuosos amb els entorns naturals.

Es dona també la particularitat que el disseny dels nous cartells és fruit de la col·laboració durant diversos anys de l’Ajuntament de la Vila i el col·lectiu nudista local, “Projecte Racó del Conill Nudista”, que va aportar les idees bàsiques i les propostes d’iconografia que finalment van ser perfilades pel personal de la Regidoria. Esta forma de treball conjunt entre les institucions locals i els col·lectius nudistes és el model que el Defensor del Poble va proposar com més convenient en una resolució de la tardor de 2017, amb la finalitat de valorar els enclavaments de tradició nudista i preservar-los en la seua identitat.

Des d’uns mesos abans d’aqueixa resolució, el col·lectiu nudista local i l’Ajuntament de la Vila ja havien anat col·laborant, per exemple en la instal·lació en la carretera d’accés a la platja de dos cartells informatius que marquen adequadament la tradició nudista de la platja, que es remunta als primers anys setanta del segle passat. Una tradició que es troba en l’actualitat amenaçada en la seua continuïtat per un ús massiu no nudista, que posa en perill este entorn natural en l’especificitat que el diferencia d’altres platges del municipi. L’Ajuntament de la Vila es proposa la preservació de la identitat del Racó del Conill sense sancionar ni prohibir res, recomanant l’únic gaudi del paratge, en nuesa, que no amenaça la seua consolidada tradició naturista.

En un similar to informatiu i educatiu, els cartells recentment instal·lats recomanen algunes pautes a seguir per a un ús respectuós de les cambres. Ser contínuament fotografiats i filmats per desconeguts sense la seua autorització provoca molta incomoditat i inseguretat entre els banyistes nudistes. L’Ajuntament de la Vila desaconsella la presa de panoràmiques generals i la captació d’imatges sense consentiment exprés, i insisteix en la necessitat de respectar la privacitat i el dret a la mateixa imatge dels visitants de la platja. Tot això mesures encaminades a salvaguardar el Racó del Conill com a espai de sociabilitat on la filosofia nudista porta dècades afegint una riquesa cultural a un entorn natural privilegiat.

CatalanSpanish