“Recrea la Teua Ciutat Educadora” implica a la població jove d’Alfafar

Este programa converteix a la joventut en un motor de canvi, generant espais de diàleg i participació on donar resposta a les seues demandes i necessitats, comptant amb tots ells i elles com a part essencial de la ciutat.

Ciutat Educadora Alfafar

Des de la regidoria d’Educació s’ha engegat el projecte “Recrea la Teua Ciutat Educadora” amb l’objectiu d’implicar a les i els joves del municipi per a imaginar i crear una ciutat educadora del futur.

Es tracta d’una experiència educativa en la qual participa l’alumnat de l’IES 25 d’Abril, joves de 14 a 17 anys, analitzant la situació del seu entorn més pròxim i s’impliquen per a aconseguir una ciutat on regeixen els principis bàsics d’una ciutat educadora: la inclusió la igualtat d’oportunitats, la justícia social, la democràcia participativa, la convivència entre diferents cultures, el diàleg entre generacions, la promoció d’un estil de vida saludable i sostenible, la planificació d’una ciutat accessible i interconnectada o la cooperació, entre altres.

Al llarg d’este projecte s’adquireixen eines de treball i decisió grupal, potenciant els valors democràtics i participatius. Entenent la participació com un procés educatiu on les persones aprenen a ser ciutadans compromesos, adquirint interés i implicació en la societat, aprenent a dialogar i a respectar opinions diferents en la cerca de consens.

Este programa converteix a la joventut en un motor de canvi, generant espais de diàleg i participació on donar resposta a les seues demandes i necessitats, comptant amb tots ells i elles com a part essencial de la ciutat.

Els aprenentatges vinculats són, aprendre a conéixer, aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a conviure. Importantíssims en l’actualitat per a un aprenentatge complet i autònom per part de les i els joves.