20:11 - miércoles, 29 noviembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Consell reduirà taxes als sectors portuari i del taxi, afectats per la COVID-19

A més, Mónica Oltra ha anunciat contractació de serveis i material sanitari enfront de la COVID-19, per import de prop de 20 milions d'euros, en centres docents i sanitaris de la Comunitat

El Consell ha aprovat el decret llei de mesures urgents en l’àmbit de ports de titularitat de la Generalitat i del taxi, amb motiu de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, que ha comparegut en roda de premsa després de la reunió setmanal del Govern valencià, ha explicat que aquestes mesures, “que se sumen a les que s’han vingut aprovant en setmanes anteriors, pretenen atenuar els efectes de la brusca disminució d’ingressos i recuperar, al més prompte possible, la reactivació econòmica, en aquesta ocasió pel que respecta al sector portuari i del taxi”.

En referència a l’àmbit dels ports de titularitat de la Generalitat, Oltra ha assenyalat que “s’estableixen deduccions temporals del 50% d’abonaments de les taxes dels espais portuaris des del 14 de març, data en què es va decretar l’estat d’alarma, fins al 21 de juny, dia de la seua finalització.

Així mateix, s’estableix una deducció similar des de l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma i fins a quatre mesos després en les taxes per usos i ocupació d’espais i de les tarifes G-2 “Vaixells” i G-3 “Passatgers i mercaderies” regulades per la Llei 1/1999, de 31 de març, de tarifes portuàries.

Pel que respecta al sector del taxi, es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 13/2017 del Taxi, de manera que s’amplien els terminis en un any per a la transmissió d’autoritzacions acumulades i/o reconversió de vehicles adaptats, en els supòsits en els quals els titulars d’autoritzacions tenien més d’una autorització del taxi.

Mesures enfront de la COVID-19

En un altre ordre de coses, el Consell ha validat l’emergència en la contractació de serveis i material sanitari enfront de la COVID-19, per import de prop de 20 milions d’euros, en centres docents i sanitaris de la Comunitat Valenciana.

Es tracta de tests de diagnòstic, gel hidroalcohólico, guants de nitril, màscares, bates blanques i d’un sol ús, monitors, ulleres de protecció i carretones elevadors per a gestionar el material sanitari situat en Fira València, entre altres.

Així mateix, la conselleria ha contractat, per 600.000 euros, el servei de transport i distribució sanitari en hospitals i residències.

Per part seua, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha contractat el subministrament de 140.000 màscares infantils, per un import de 277.200 euros, destinat a l’alumnat infantil dels centres docents competència de la conselleria amb la finalitat d’evitar contagis de propagació de la COVID-19.

Últimas noticias

Contenido relacionado