Residents d’Infermeria de la Fe podran doctorar-se mentre realitzen la seua formació especialitzada

El Departament de Salut València La Fe de València ha creat, recentment, un programa per a la realització del Doctorat durant la formació sanitària especialitzada específica per als residents d’infermeria. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de l’Àrea de Docència de l’Hospital La Fe, l’Institut de Recerca Sanitària (IIS) La Fe i la Facultat d’Infermeria i Podologia de la Universitat de València.
Aquesta iniciativa s’ha desenvolupat per primera vegada a l’Hospital La Fe i, actualment, compta amb dues residents admeses, els qui estan desenvolupant el seu Doctorat al costat de residents d’altres disciplines en el grup de recerca en perinatologia, liderat pel Doctor Màxim Vento Torres, cap de Secció del Servei de Neonatologia de l’Hospital La Fe de València.

Els requisits per poder accedir a aquest programa són tenir finalitzada una altra especialitat o disposar d’un màster oficial prèviament a ingressar com a residents a l’Hospital La Fe. D’aquesta forma, nou dels nous residents en infermeria que entren cada any en La Fe podrien beneficiar-se d’aquest programa.
Aquest nou projecte dirigit a residents d’infermeria en La Fe constitueix una modificació a l’actual programa especial per a l’obtenció del grau de Doctor durant la seua residència.
Mitjançant aquest sistema s’ofereix formació en recerca, suport econòmic, facilitats per simultaniejar la residència i el Doctorat i la inclusió en un grup de recerca des de l’inici de l’especialitat. Aquest canvi suposa una vinculació d’un any més amb l’Hospital La Fe, amb una durada total de tres anys al centre sanitari.

L’establiment d’aquest tipus de sinergies entre la Universitat de València, el IIS La Fe i el Departament de Salut València La Fe és essencial per millorar la qualitat de les cures, de pacients i familiars. A més per formar doctors i doctores que adquireixen la capacitat necessària per a liderar les aportacions infermeres als processos de salut, així com, enfortir la participació en equips multidisciplinaris i millora en l’atenció de la salut de la nostra població.

Programa de formació i doctorat per als MIR

Des de 2013, la Comissió de Docència de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València porta desenvolupant un programa especial pioner amb l’objectiu de promocionar la formació en recerca entre els residents, com part integrant de la seua formació com a especialistes, en col·laboració amb l’Institut de Recerca Sanitària La Fe (IIS La Fe).
Gràcies a aquesta iniciativa, 28 metges interns residents (MIR) s’han beneficiat d’aquest projecte per poder realitzar la Tesi Doctoral durant la residència i aconseguir al final de la mateixa la “doble titulació”.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és aconseguir que cada any un nombre significatiu de residents acaben amb una “doble titulació”, la d’especialistes i la de doctors. Dels 28 residents que han estat admesos al programa des de 2013, 8 han aconseguit el grau de Doctor. En 2018, 9 nous residents s’incorporaran a aquest programa. D’ells, per primera vegada s’han admés dos residents d’especialitats d’Infermeria (EIR).

El programa permet als residents seleccionats incorporar-se des del primer moment a un dels grups de recerca del IIS La Fe i inclou el compromís de facilitar-los el desenvolupament de la part experimental de la tesi (tema adequat, mitjans, director, supervisor, etc.) i permetre la compatibilitat horària d’ambdues activitats.

CatalanSpanish