El Consell aprova la comunicació de resultats de proves PCR en 24 hores

El Consell també aprova la declaració d'emergència per a l'adquisició de 500.000 test d'antígens.

El Ple del Consell ha ratificat la declaració d’emergència de la contractació del servei consistent en la recollida de mostres per a les proves diagnòstiques de COVID-19 a través de PCR als hospitals públics de la Comunitat Valenciana, l’estudi en els laboratoris acreditats per a realitzar proves i la comunicació de resultats en un termini de 24 hores.

La finalitat d’esta contractació és evitar que la capacitat dels laboratoris dels hospitals públics de la Comunitat Valenciana en els quals s’efectuen les proves PCR siga insuficient, davant un factible augment de la demanda diagnòstica, unit a la possible coexistència del virus de la grip i del SARS-CoV-2.

Això fa necessari contractar laboratoris acreditats per a la realització de proves COVID-19, el servei consistent en la recollida de mostres PCR en els laboratoris dels hospitals públics de la Comunitat Valenciana, estudi de les mostres i la comunicació de resultats en un termini de 24 hores.

Atés que l’import del servei per prova és de 48,40 euros (IVA inclòs) i estimant en 100.000 el nombre de proves PCR a realitzar, la despesa ascendeix a 4.840.000 euros.

500.000 test d’antígens

El Consell també ha ratificat la declaració d’emergència per a la contractació del subministrament de 500.000 test d’antígens.

El diagnòstic en les persones amb símptomes respiratoris és clau per a identificar els casos de COVID-19 i prendre les mesures pertinents. A causa de l’increment habitual de les infeccions respiratòries en els mesos de tardor i hivern, és previsible un augment de la necessitat de proves diagnòstiques.

Recentment han aparegut noves proves diagnòstiques que poden ajudar a la detecció de casos, com el test d’antígens per a SARS-CoV-2, els resultats dels quals s’obtindrien en uns 15 minuts, evitant-se el trasllat de les mostres als laboratoris de microbiologia.

Per això, i a fi de garantir la disposició d’estos dispositius amb caràcter urgent, es fa necessari l’adquisició de 500.000 test d’antígens per un import de 2.250.000 euros.

CatalanSpanish