Ací pots sol·licitar la revisió de l’examen de la JQCV

La Conselleria d'Educació obreix un tràmit per a reclamar les notes amb qualificació NO APTE.

Castelló DLP Benicàssim

La Conselleria oficialitza erl procediment per a reclamar les notes de l’examen de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). Sse podrà sol·licitar la revisió de la prova dins del termini establit, una vegada publicada la resolució de publicació de resultats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquest tràmit només implica l’enviament de la plantilla de respostes de l’examen a la persona interessada per correu electrònic.

La revisió de la prova es podrà sol·licitar en el termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGV de la resolució de publicitat dels resultats..(DOGV nº 8373, de 31/08/2018 i DOGV núm.8405 de 18/10/2018).

Rovira  

L’imprés de sol·licitud de revisió de la prova, una vegada omplit, s’ha d’imprimir, signar i presentar per registre d’entrada o per correu postal en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, o en les direccions territorials de València, Alacant o Castelló, o bé mitjançant qualsevol de les formes previstes en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Pots fer la sol·licitud ací

PublicitatAVL Sant Vicent Ferrer Juega Limpio Orihuela