14:12 - miércoles, 6 diciembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

Robòtica rehabilitadora per als pacients amb danys neurològics a l’Hospital d’Orihuela

– Un total de 9 pacients amb problemes neuromusculars en membres superiors es beneficien d’aquesta teràpia habilitadora

– Els nous avanços en robòtica rehabilitadora permeten un tractament més precís i consistent

Els pacients amb dèficit neurològic de l’Hospital Vega Baixa, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, reben rehabilitació assistida per robots que els permet recuperar la màxima funcionalitat i autonomia per a la seua vida diària.

Els pacients amb dany cerebral sobrevingut, és a dir aquells que tenen problemes de diversa índole com a resultat d’una lesió sobtada, en molts casos, en les estructures cerebrals, són els beneficiaris d’aquesta nova teràpia habilitadora. El dany cerebral adquirit pot afectar a diferents àrees, sobretot de tipus motor. El 85% de les persones que han sofert un ictus tenen afectació dèficit motor i/o sensitiu del membre superior.

Actualment l’hospital d’Orihuela, amb la participació del Grup de Recerca de Neuroingeniería Biomèdica (NBio) de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, el servei de rehabilitació i el servei de neurologia aplica aquesta teràpia rehabilitadora de robòtica mèdica a un total de 9 pacients que, després de sofrir un dany cerebral, tenen problemes neuromusculars en membres superiors.

Aquesta rehabilitació es realitza amb el robot “Robotherapist 2D”, un robot planar, pneumàtic, de 2 graus de llibertat, dissenyat per a la rehabilitació neuromuscular de membres superiors.

El “Robotherapist 2D” dissenyat pel grup d’investigadors NBIO, que està sent comercialitzat actualment per l’Empresa Instead Technologies for Helping People, situada al Parc Científic i Empresarial de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, forma part d’un sistema de rehabilitació que inclou sensors per conéixer l’estat del pacient, realitat virtual per realimentació visual positiva i un sistema de realimentació sonora. Aquest consta d’un mecanisme articulat i un sistema informàtic que permet dur a terme una teràpia virtual amb el malalt. En aquest sentit, aquest robot que s’ancora al braç, incorpora un sistema informàtic que estimula la zona danyada del cervell, accelera el procés de rehabilitació i valora els progressos del pacient. A més, no solament treballa els moviments longitudinals sinó també els espacials

Així mateix, amb l’objectiu de donar a conéixer als professionals del departament la nova tècnica habilitadora, el doctor Eduardo Fernández, catedràtic de l’àrea de biologia cel·lular de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx, ha estat l’encarregat de presentar els nous avanços en neurorehabilitació i mostrar el robot rehabilitador que s’està aplicant a l’hospital. “Els nous avanços en robòtica rehabilitadora permeten un tractament més precís i consistent, sobretot en les teràpies que impliquen a un gran nombre de moviments repetitius, facilita la incorporació de retroalimentació sensorial, recull dades contínuament i permet una avaluació objectiva dels progressos”, ha assenyalat Eduardo Fernández.

Els objectius d’aquest tipus de tractaments són recuperar la màxima funcionalitat i autonomia, disminució de l’impacte de la malaltia i les seues seqüeles, atenció a l’entorn i a la família, contribuir a la reinserció o a l’adaptació dels pacients a l’entorn social i millorar així la qualitat de vida dels pacients i els seus familiars.

Les recomanacions de la teràpia robòtica virtual cada vegada són més extenses. Estan dirigides tant el dany cerebral adquirit per accidents cerebrovasculars i traumatisme cranioencefàlic com en malalties neurodegeneratives, com és l’esclerosi múltiple, el Parkinson, a més de les malalties neuromusculars com a distròfies, miopaties, entre altres. La doctora Arantxa Alfaro, especialista en neurologia de l’Hospital d’Orihuela i integrant del grup de recerca de la UMH, ha ressaltat que “gràcies a aquests avanços els pacients de l’Hospital d’Orihuela es beneficien d’una nova i avançada forma de rehabilitació, és a dir, la ciència es posa al servei de la salut per millorar la qualitat de vida dels pacients

El desenvolupament d’aquest tipus de teràpies són un complement a les teràpies habituals i gràcies a elles s’aconsegueix una major recuperació funcional de les persones afectades amb dèficits neurològics. Per dur-les a terme intervé un equip multidisciplinari que inclou enginyers, metges, rehabilitadores, fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals. “Aquest tipus de mètode no substitueix als terapeutes humans sinó que permet una teràpia més àmplia i millor, a més complementa la teràpia habitual personalitzada, on els professionals manegen la màquina, canvien els seus paràmetres i l’adapten a les respostes del pacient”, ha assenyalat la doctora Rosario Gómez, medica rehabilitadora de l’Hospital Vega Baixa.

Últimas noticias

Contenido relacionado