23:03 - lunes, 4 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Govern de Rocafort elimina el valencià dels rètols del poble i de les comunicacions oficials, incomplint la Llei

L'ús normal i oficial del valencià és reconegut per l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana.

El Govern de Rocafort ha eliminat el valencià dels rètols del poble i de les comunicacions dels seus diferents canals oficials (web, xarxes socials i Whatsapp), incomplint l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià, que estableixen el valencià com a llengua oficial del nostre territori i l’obligació de les administracions locals de fomentar el seu ús.

Des de Compromís Rocafort denunciem esta discriminació i menyspreu davant la nostra llengua i les persones valencianoparlants, a qui s’exclou d’una relació normal amb la seua administració local. Per això, reclamem a l’Ajuntament i a la regidora responsable de Promoció Lingüística, Rosario Marco, que complisquen la llei i utilitzen el valencià com a llengua oficial de l’Ajuntament, tant en els nous rètols de trànsit col·locats este cap de setmana com en els seus canals oficials de comunicació, ja que en l’any de legislatura d’este Govern les informacions als ciutadans han sigut només en castellà.

L’ús normal i oficial del valencià és reconegut per l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana. El seu capítol 6 estableix, entre altres punts, que “1. La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià (…) 4. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua. 5. S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià”.

Així mateix, el foment de la nostra llengua pròpia és una obligació de les institucions públiques recollida en la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del valencià, que estableix el valencià com a llengua oficial de la Comunitat Valenciana, i per tant també de l’Administració local. A més a més, l’article 28 d’esta Llei d’ús determina que els ens públics, com ara l’Ajuntament de Rocafort, han de fomentar l’ús del valencià en totes les activitats administratives dels seus òrgans.

Des de Compromís Rocafort confiem en la responsabilitat i en la sensibilitat del Govern local, com a representants d’una institució pública, per a rectificar esta situació i garantir els drets del valencià i dels valencianoparlants.

Últimas noticias

Contenido relacionado