La nova RPT del Provincial de Castelló recull la creació de 29 nous llocs de treball

La nova RPT també preveu la creació de places de les especialitats de neurologia, rehabilitació, cirurgia plàstica, medicina nuclear, radiofarmàcia, radiofísica, entre altres.

PublicitatAVL

La Relació de Llocs de treball (RPT) proposta per la direcció del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló contempla la creació de 29 noves places necessàries per a la millora de l’activitat assistencial i l’estabilitat laboral del personal, per la qual cosa en cap cas suposa una retallada de plantilla.

El nou document, que serà presentat en la pròxima taula de negociació, recull les 109 places que ja van ser aprovades i ratificades pel Consell de Govern i que compten amb l’informe favorable d’Hisenda, així com la creació de 29 noves places, fonamentalment de personal que realitza labor assistencial.

PublicitatRovira  

El document contempla l’amortització de 26 llocs que no estaven ocupats ni es poden cobrir per llei o bé per ser de naturalesa funcionarial o per estar declarats a extingir i que no estan pressupostats des de fa anys. D’estos llocs, la majoria són prefectures i càrrecs de confiança que en la nova RPT es compensen amb la creació de facultatius especialistes que atendran de manera directa als pacients, amb el que la creació de llocs mèdics incrementa i no se cessa absolutament a ningú.

“És totalment fals que disminuïsquen els efectius. El que es fa és un ajust entre la Relació de Llocs de treball i la plantilla perquè coincidisquen, ja que actualment hi ha persones que ocupen més d’un lloc perquè la normativa de l’administració local ho permetia”, ha explicat el gerent del centre, Joaquín Sanchís, qui ha agregat que un lloc equivaldrà a una plaça.

“D’esta forma, l’hospital s’adapta a les necessitats assistencials reals i complim amb la normativa vigent per als consorcis sanitaris i la llei de pressupostos, que ens permet una reorganització de la plantilla per a dur a terme l’atenció sanitària en les millors condicions de qualitat”, ha apuntat Sanchís.

L’homologació de categories també queda reflectida i és una conseqüència de l’aplicació de les Lleis de Pressupostos a partir de 2017 de la Comunitat Valenciana i de l’article 121 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, que estableixen que les retribucions del personal dels consorcis no poden superar les del personal de l’administració a la qual s’adscriuen, en este cas la Conselleria de Sanitat.

Esta equiparació de retribucions de la plantilla del Consorci a la de la resta de personal sanitari implica, per tant, l’adaptació de categories, respectant en tot moment els drets adquirits pels professionals del centre abans de l’entrada en vigor de les citades normatives. Així, aquesta actualització de la plantilla suposa una adaptació al sistema de gestió de la Conselleria de Sanitat.

Reforç en diferents àrees

Serveis com a oncologia es reforcen amb la creació d’una nova plaça d’especialista. L’actual RPT de l’àrea d’oncologia recull tres duplicitats i inconsistències de nombres de llocs de treball que s’han de depurar des del punt de vista tècnic i no disminueix en cap cas la plantilla, sinó tot el contrari.

Així, la plantilla dels serveis d’oncologia mèdica i radioteràpica, que actualment compten amb un total de 19 facultatius especialistes, tindran 20 amb la creació d’una nova plaça de facultatiu especialista en oncologia mèdica.

La nova RPT també preveu la creació de places de les especialitats de neurologia, rehabilitació, cirurgia plàstica, medicina nuclear, radiofarmàcia, radiofísica, entre altres.