El Tribunal Suprem inadmet a tràmit la petició de nul·litat del procés del Malecó presentada per Prosagunsa

Quico Fernández: “Hem demostrat que no hi ha cap dret i, per tant, no hi ha lloc a cap expropiació”

Aquest matí s’ha comunicat a la Junta de Govern Local de la providència dictada el 12 de març passat pel Tribunal Suprem (Secció Primera Sala contenciosa administrativa). Segons aquesta, aquest tribunal no ha admés a tràmit l’incident de nul·litat de les actuacions presentat per Promotora Saguntina S. a. contra la inadmissió del recurs de cassació contra la sentència de l’Audiència Nacional que va declarar que el Malecó de Menera seguia inclòs dins del domini públic marítim-terrestre. Contra esta providència no cap recurs.

L’alcalde de Sagunt, Quico Fernández, ha agraït als servicis jurídics de l’Ajuntament, a Urbanisme, Secretària General i a la important col·laboració de persones que a títol individual han prestat la seua ajuda. A més de l’Escola d’Aprenentes “per aportar plànols i documentació”. Amb aquesta ajuda, “hem demostrat que no hi ha cap dret i, per tant, no hi ha lloc a cap expropiació”.

Fernández explica que amb aquesta decisió del Tribunal Suprem es tanca de manera definitiva aquest contenciós “que va deixar la línia marítim-terrestre, de domini públic, a on estava. I que va preservar els drets i interessos de tots els ciutadans de la nostra institució que es van veure vulnerats de manera il·legítima per part d’interessos privats”.

“És una grandíssima notícia. Hem prestat un servei inestimable a la nostra ciutat gràcies al treball dels nostres tècnics i les decisions valentes que vam prendre en el seu moment i que hem mantingut fins al final”, ha finalitzat l’alcalde.

Després de la sentència de l’Audiència Nacional, del passat 5 de juny de 2018, que va declarar la nul·litat de l’Ordre ministerial (de 30 de juliol de 2014) i que donava la raó a l’Ajuntament de Sagunt i declarava que el Malecó de Menera estava dins del domini públic marítim-terrestre, l’empresa va presentar davant aquesta sentència ferma un incident de nul·litat de les actuacions, és a dir, la nul·litat del procés, que llaura també ha sigut inadmés pel Tribunal Suprem.

En l’Ordre ministerial que es va adoptar el 30 de juliol de 2014, es va aprovar una modificació de la delimitació a l’efecte d’excloure del domini marítim-terrestre la finca registral 37.075, que s’intenta atribuir al terreny conegut com a Malecó de Menera. Això va donar motiu posteriorment al fet que l’empresa Prosagunsa, propietària dels terrenys, sol·licitara a l’Ajuntament de Sagunt la seua expropiació per un import de 100 milions d’euros.

La sentència núm. 348/18, de 5 de juny de 2018, de la Secció Primera de la Sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional, declara la nul·litat d’aquesta ordre ministerial de 2014, que excloïa de domini públic marítim-terrestre el Malecó de Menera. Per tant, amb la citada sentència va quedar sense efecte la modificació de la delimitació i els terrenys segueixen inclosos en el domini públic marítim- terrestre.

ValenciàEspañol