Sagunt controlarà les assegurances i les condicions tècniques dels vehicles

La Policia Local de Sagunt va aconseguir detectar i va retirar de la via pública un total de 432 vehicles i va denunciar a 958 vehicles que no havien passat la inspecció

Este passat any, a les campanyes dirigides per la DGT per a controlar la velocitat, l’alcohol, el transport escolar, el cinturó, les drogues… es van sumar les campanyes del control de l’assegurança obligatòria i la vigència de la ITV.

Per a aconseguir-ho, s’ha requerit un esforç addicional dels agents encarregats de la vigilància del trànsit, tant de les Policies Locals com de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, traslladant als agents la importància del control de diversos aspectes relacionats amb este tipus d’infraccions.

El regidor de Policia Local, Enric Ariño ha declarat que “la policia, com tots els anys, fa controls d’inspecció de seguretat dels vehicles, la qual cosa és una garantia per al propietari però també per a l’usuari general de les vies de circulació. En este tipus d’intervencions el que s’aconsegueix és incrementar o millorar la seguretat dels vehicles per si hi haguera, per exemple, una frenada”.

Ariño, ha informat que l’any passat es van produir diversos accidents dins del nucli urbà, la qual cosa es podria evitar “si els cotxes estigueren en millors condicions”.

El regidor ha felicitat, d’esta manera, “la tasca que està fent la policia” i ha animat “als ciutadans al fet que controlen la qualitat dels seus vehicles”.

Dades estadístiques

La Policia Local de Sagunt durant l’any 2018 ha denunciat per estos conceptes un total de 1.390 infraccions, de les quals 432 han correspost a vehicles que mancaven d’assegurança obligatòria i 958 a vehicles que no havien passat la inspecció tècnica periòdica corresponent en el termini degut, a través de controls selectius i de la vigilància diària, la qual cosa suposa un augment en la detecció d’este tipus d’infraccions respecte a l’any anterior d’un 234%.

Des de la Policia Local de Sagunt continuarem treballant durant este nou any amb l’objectiu de millorar la seguretat viària, reduir la sinistralitat i en definitiva millorar la qualitat de vida dels nostres veïns.

Insolidaritat

Els propietaris que no tenen assegurat el vehicle carreguen sobre la resta de ciutadans les responsabilitats monetàries pels danys que causen amb els seus vehicles en cas d’accident. La prima de l’assegurança obligatòria de l’automòbil que han de subscriure tots els propietaris de vehicles conté un recàrrec de 3,5 euros que es destina al fet que el Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS) afronte les despeses produïdes pels vehicles sense assegurança. Pel que els danys i indemnitzacions pagades per este organisme per vehicles sense assegurar les paguem tots.

Esta entitat és la que afronta, com a responsable subsidiari, el pagament en cas d’accident i la que garanteix les indemnitzacions derivades per danys a persones i als béns, en aquells casos en què el propietari del vehicle implicat en l’accident no tinga subscrit l’assegurança obligatòria.

Segons la Llei, les autoritats competents en matèria sancionadora tenen l’obligació d’entregar al Consorci de Compensació d’Assegurances el 50% de l’import de les sancions recaptades per este precepte, per a fer front a les indemnitzacions a les víctimes d’accidents en el cas que el vehicle implicat en l’accident no tinga la pòlissa subscrita.

ValenciàEspañol