Samuel Falomir: “No vull cap càrrec en cap altre lloc, jo vull centrar-me al 100% en l’Alcora”

Ens reunim amb Samuel Falomir, el jove alcalde de l’Alcora, al seu poble. Amb dificultats pot arribar a l’Ajuntament, on tenim la cita, ja que el paren a cada dos passes per a preguntar-li tot tipus de dubtes. És una persona popular al poble, des de que té 19 anys treballa de regidor i ara, amb 31, ja en porta any i mig com a alcalde. Estos últims en el govern diu que no l’han canviat res a nivell personal: “continue vivint al mateix carrer, al mateix pis, tinc les mateixes aficions i tot igual”.

Viu ara la política com en 2007, quan se va convertir en el regidor més jove de la historia de Castelló?

Hui en dia la política es viu de manera molt més activa, abans venies a l’Ajuntament, feies la teua feina i te’n anaves a casa i a no ser que hi haguera alguna cosa molt urgent ningú te buscava, ara en les noves tecnologies i les xarxes socials no desconnectes mai. Una de les coses bones que té és que els polítics poden ser molt més propers de cara als ciutadans i, per  tant, molts utilitzen ixes eines per a preguntar coses que abans no tenien com. Abans treballaves molt i la gent no ho sabia i hui en dia a través de les xarxes socials el treball del dia a dia pots fer-lo molt més visible.

ser alcalde no és anar a quatre inauguracions ni a quatre actes que ens conviden.

I que preferix?

En el moment que estem pense que és molt important mostrar el treball que fem i que vegen que ser alcalde no és anar a quatre inauguracions ni a quatre actes que ens conviden. Ser alcalde té una responsabilitat, tots els dies moltes reunions, tots els dies molt de treball, escoltar a moltíssima gent per tal de solucionar els seus problemes. Ara la gent és molt més conscient del treball que suposa ser alcalde d’un poble.

L’arribada a l’equip de govern va ser com esperava?

Tots teníem molt clar que esta legislatura anava a suposar un canvi polític per a l’Alcora, no sabíem com s’articularia però sabíem que les forces progressistes teníem que tirar endavant un projecte. Veníem d’estar 4 anys paralitzats i pensàvem que l’Alcora tenia molt més potencial com per a que continuara governant el Partit Popular i, per tant, vam fer un acord de progrés per millorar el poble i és el que estem fent des del primer dia.

El tema del deute municipal ha sigut l’obstacle més complicat?

La veritat que a nivell econòmic l’Ajuntament de l’Alcora mai ha estat en una situació catastròfica com altres ajuntaments. En el treball sempre hem tingut en compte els obstacles, però en el dia a dia hem fet projectes molt importants i molt ambiciosos fincant-los com a prioritaris dins de la nostra agenda política. Per tant, totes les obres que hem fet i tots els projectes en els que estem treballant crec que son molt profitosos per al poble de l’Alcora.

En altres llocs la convivència de dos alcaldies ha sigut molt diferent, algunes molt cohesionades i altres molt tenses. Com valores l’experiència de turnar l’alcaldia amb Víctor Garcia?

Jo crec que ací la cohesió està per damunt de tot. Tenim un projecte comú que és l’Alcora, és veritat que som tres formacions polítiques que tenim diferències, això és obvi, si no seríem tots del mateix partit. Jo sóc del Partit Socialista, jo sóc socialista, però dins d’això tenim un projecte comú i en la gran majoria de situacions estem d’acord, això és el que fa que puguem treballar dia a dia.

els dijous de 9 a 12 estic pegant voltes per el poble veent coses que s’havien d’arreglar i com han quedat

Si una alcorina o un alcorí té dubtes, on el pot trobar? Fa més hores al carrer o al despatx?

Jo diria 50-50. Estic moltes hores al despatx però també estic moltes hores al carrer. Em pots trobar a qualsevol lloc. Allà on hi ha un acte o una activitat està l’alcalde, allà on hi ha un problema està l’alcalde, evidentment en l’Ajuntament per els matins sempre està l’alcalde i inclús alguns matins es dedica a estar per el carrer per tal de parlar amb la gent i vore els seus problemes. Sobretot, per el carrer, em para gent major, pel que parlàvem abans de que els joves sí que tenen altres ferramentes, però a la gent que no utilitza les noves tecnologies lis és més complicat. Per això jo els dijous de 9 a 12 estic pegant voltes per el poble veent coses que s’havien d’arreglar i com han quedat i també per a que la gent em digue coses que creuen que es poden millorar.

Creus que la gent el considera una persona propera?

Estic convençut que de tots els alcaldes que han hagut durant els últims 25 anys sóc el més proper que hi ha.

Pensava que el tema de Reyval continuaria tan present en esta legislatura?

El tema de Reyval ha sigut un tema molt complicat, amb molta política i sabia que seria un tema que continuaria candent. Si que és veritat que hui en dia ja no hi ha cap perill de cap tipus d’incineradora en l’Alcora, però encara hem d’estar velant per a que aquesta empresa, o la que han constituït ara que es diu Aprocol, si en un futur volen treballar a l’Alcora ho facen complint la legalitat i sense donar problemes a la població.

des del primer moment hem buscat les fòrmules legals i hem facilitat a les empreses que puguen ampliar-se i seguir treballant

ASCER ha anunciat que les exportacions del taulell baixen al 7%. Tenint en compte el percentatge de població que treballa en la ceràmica, com afecta açò a l’Alcora i quins mitjans pot posar l’Ajuntament?

Si que és veritat que en els últims mesos hem vist que ens estem ressentint en el tema de l’atur, però a l’Alcora des del primer moment hem buscat les fòrmules legals i hem facilitat a les empreses que puguen ampliar-se i seguir treballant. L’últim any i mig unes 7 empreses han fet ampliacions, han creat plantes noves i això ha fet que baixara l’atur en la població. Si a les empreses els va bé, li va bé a l’Alcora i als alcorins i les alcorines, per tant, totes les facilitats que puguem donar dins de la legalitat les donarem.

Després d’estos anys ha hagut un abans i un després pel que respecta a la Real Fàbrica?

La Real Fàbrica era un edifici que no era municipal i que estava en ruïnes. Ara mateix és un espai municipal, s’ha assegurat per a que tot el que hi ha allí no es perga i quede com a històric i patrimonial i s’ha fet un projecte transversal que conta amb el recolzament del 95% del poble. És un projecte futur en el que tots estem remant per a que en 2027 s’obriguen les portes del complexe renovat, del SXXI i com a un espai cultural molt gran dins de l’Alcora.

Urbanisme sempre ha sigut una cartera molt delicada, tot i això està portant a terme la reforma del casc urbà i el desbloqueig del PGOU.

Sobre el Pla General estem a punt de convocar la comissió de seguiment per a resoldre tot el tema de les al·legacions. Respecte al tema d’urbanisme esta legislatura hem fet obres molt grans com puguen ser la plaça Sant Francesc, la millora de l’accessibilitat al carrer Sant Francesc o les obres a la plaça Espanya. Per tant, jo crec que hem sigut un govern atrevit treballant al centre neuràlgic. Les obres quan s’acaben generen molts beneficis però durant l’execució creen moltes molèsties i normalment s’intenten evitar. Nosaltres hem fet tot el contrari, sabíem que eren problemes, sabíem que eren projectes ambiciosos i els hem dut a terme amb la satisfacció de que quan acabaran milloraran la qualitat de vida de la gent.

L’Alcora té amb la declaració de la Rompida de la Hora com a Patrimoni de la Humanitat una oportunitat per aprofitar l’impuls turístic?

Efectivament. Aquest és un punt clau per a posicionar a l’Alcora ja no només dins del mapa de la Comunitat Valenciana, en quant a aquesta festivitat, sinó a nivell d’Espanya i a nivell mundial. Per a qualsevol persona que mire les declaracions de patrimoni de la humanitat, ahí estarà la Rompida de la Hora i ahí estarà l’Alcora. Per tant, és un reclam, que junt a altres coses que estem fent com el tema de la Real Fàbrica, donen valor turístic a l’Alcora, encara que la nostra principal vocació siga la indústria.

Com pensa aprofitar-ho?

El dimecres vam tindre la primera reunió amb l’associació de tambors i bombos, ja que esta distinció durà una repercussió de molta gent al poble i estem començant a treballar de cara a la Rompida de l’any que ve. Volem que la gent que vinga puga disfrutar de la festivitat, per tant, hi haurà que fer canvis per a que la gent quan vinga diga que ha valgut la pena.

Que queda pendent fins a maig en la seua agenda política?

Queden moltes coses. Acabar les obres de la plaça Espanya, del carrer Enmig i de la plaça del Caragol. Mos queda restaurar la Bàscula Municipal, arreglar alguns parcs, senyalitzar unes rutes turístiques, mos falta licitar les obres d’ampliació de l’IES Ximen d’Urrea i del col·legi Grangel Mascarós, mos falten licitar les obres dels Fons FEDER per a la primera intervenció de mes de mig milió d’euros de la Real Fàbrica del Conde de Aranda, mos queda arreglar la plaça i el carrer del Molí Nou, mos falten licitar les primeres obres després de 25 anys que es faran al polígon industrial per valor de més de 400.000€ per a solucionar un problema dels fluvials. Mos queden moltes coses.

Esta feina que estem plantejant no és cosa d’un any, ho anem a aprovar en el pressupost d’enguany però no esperem que estiga per al mes de maig. El que si que esperem és que estiga per al 2019. La nostra vocació és seguir governant, no hem fet un pressupost pensant només en el mes de maig sinó un pressupost pensant en que anem a seguir governant a partir de maig i que, per tant, en 2019 el podem dur a terme tal i com l’aprovarem.

Veurem el seu nom en la papereta en maig?

Si, efectivament. Jo ja este estiu vaig confirmar que me presentava a les eleccions i a més ho faré amb un gran equip. És molta gent la que s’està unint a la candidatura del PSOE i tenim la convicció de que anem a guanyar les eleccions i de que anem a poder formar un govern socialista.

Quins requisits demana a la gent que anirà en la seua llista?

Ganes de treballar per el poble i honradesa. Sobretot, també els dic sempre, que miren per l’interès general. Estem en un gran partit polític, estem com a socialistes, però sobretot, estem per l’Alcora.

Jo no vull cap càrrec en cap altre lloc, jo vull centrar-me sempre al 100% en l’alcora.

Quin és el projecte de Samuel Falomir per a les eleccions?

Evidentment tenim que continuar moltíssimes coses, jo sempre dic el mateix, hem treballat molt però falta molt per fer. Tenim que treballar l’accessibilitat, l’agenda cultural, les polítiques socials, les instal·lacions esportives, el dia a dia de la gestió municipal en quant als serveis i al manteniment, etc.  Tenim molta feina i estem convençuts que podrem fer-ho i, per això, el meu únic objectiu és l’Alcora. Jo no vull cap càrrec en cap altre lloc, jo vull centrar-me sempre al 100% en l’Alcora.

Contempla renovar pactes amb Compromís, Alternativa Independent per l’Alcora o Ciudadanos?

Contemplem guanyar les eleccions i governar amb l’equip de govern socialista, evidentment, estarem oberts a que altres forces progressistes puguen formar-ne part.

un alcalde, en un poble com l’Alcora, he comprovat que ha d’estar 100% en el seu poble.

Alguns dels caps de llista comparteixen altres funciones a Madrid i València, comparteix la postura de que es pot tindre un peu en cada lloc?

Sobretot un alcalde jo crec que no. Si eres regidor encara. Però un alcalde, en un poble com l’Alcora, he comprovat que ha d’estar 100% en el seu poble.

L’Alcora Viva seguirà sent un projecte de futur que arribe fins a 2023?

Esperem que si. Falten moltíssimes coses per fer, tenim moltes iniciatives que volem dur a terme en la pròxima legislatura i si ara l’Alcora està viva esperem que en 2019 encara estiga més.

CatalàEspañol