Sánchez se compromet a canviar el finançament autonòmic abans del septembre

Compromís i PSOE signen un acord per a la Investidura de Pedro Sánchez.

Compromís i el PSOE han arribat a un acord pel qual la coalició donarà la seua “sí” a la investidura del candidat socialista Pedro Sánchez. Aquest pacte haurà de ser ratificat pels òrgans interns dels valencianistes.

L’acord entre socialistes i valencianistes consta de quatre pàgines i conté nou punts. En ells, el govern es compromet a dur a terme la reforma del sistema de finançament autonòmic al llarg de la legislatura i a presentar una proposta en els huit primers mesos.

1. Finançament autonòmic:

Per això el Govern es compromet a dur a terme al llarg d’aquesta legislatura la reforma del Sistema de Finançament Autonòmic a través d’un calendari detallat amb les diferents fases d’aquesta reforma. Este compromís es materialitzarà en què en els huit primers mesos posteriors a la investidura.

2. Finançament estatal del sistema d’atenció a la dependència, atenció social i sanitària:

El Govern adquireix el compromís de complir de manera gradual al llarg d’aquesta legislatura amb el finançament del 50% que ha d’aportar l’Administració General de l’Estat a les comunitats autònomes per al finançament de la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

3. Inversions justes i infraestructures sostenibles

El Govern d’Espanya es compromet a complir, a través dels Pressupostos Generals de l’Estat, la clàusula d’inversions territorializades introduïda en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Així mateix, es posarà en marxa la Comissió integrada per l’Administració General de l’Estat, l’administració autonòmica i la local per a fer propostes sobre la inversió de l’Estat en la Comunitat Valenciana, assumint com a prioritàries infraestructures ferroviàries vinculades amb la xarxa de Rodalia, especialment a Castelló, la connexió de l’aeroport de l’Altet amb Alacant i Elx, el túnel passant de València o les connexions.

4. Deute del Consorci València 2007

El Govern es compromet al fet que el mes següent a la investidura es dotarà pressupostàriament la part que correspon a l’Administració General de l’Estat per a pagar l’anualitat 2019 del deute que el Consorci València 2007 manté amb el fons TCA ECDF II Investments S.à.r.l. Igualment es compromet a incloure en els pròxims Pressupostos generals de l’Estat una disposició addicional per a solucionar el deute que el Consorci València 2007 manté amb l’ICO.

5. Defensa de l’agricultura valenciana

El Govern es compromet al fet que la importació de cítrics de països tercers complisquen íntegrament la normativa comunitària, segons l’aprovat pel Ple del Congrés dels Diputats el 19 de febrer de 2019.

Mentrestant, el Govern adquireix el compromís d’habilitar eventualment compensacions econòmiques suficients i àgils que mitiguen les eventuals pèrdues ocasionades en les campanyes de cítrics, en el cas que els mecanismes europeus resultaren insuficients. El Govern es compromet a establir el finançament corresponent per a ajudes a la investigació sobre la Xylella i altres plagues, i lluita contra estes.

6. Infraestructures hídriques

El govern impulsarà el Col·lector Oest i Protecció del Parc Natural de l’Albufera i Infraestructures hidràuliques en la zona d’Alacant.  En el nou cicle de planificació hidrològica, es revisarà el règim tarifari atesos els principis de sostenibilitat i transparència i considerant, entre altres elements, la capacitat de pagament dels usuaris.

7. Medi Ambient i Transició Ecològica

El Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana treballaran conjuntament per a garantir el compliment de tota la normativa ambiental respecte a tot allò que suposa l’ampliació nord del port de València a fi d’assegurar que qualsevol actuació es produïsca amb totes les garanties necessàries. El Govern també es compromet, al llarg de la legislatura, a ampliar els recursos del PIMA Residus i a partir del primer projecte que present, la línia pressupostària dels PIMA Ecosistemes. El Govern es compromet a incorporar, al llarg de la legislatura, possibles PIMA nous, dedicats, per exemple, a l’estudi de seguiment científic de la desgasificació i altres 4 sistemes d’eficiència energètica i restauració ambiental, dins del manteniment postclausura de l’abocador de la Murada, Orihuela-Abanilla.

8. Ratificació Carta Social Europea i Protocol addicional a la Carta Social Europea

El Govern es compromet al fet que el Regne d’Espanya ratifique la Carta Social Europea i el Protocol addicional a la Carta Social Europea.

9. Gratuïtat de l’AP-7:

El PSOE es compromet a impulsar un estudi de mobilitat per a la presa de decisions en relació a la remodelació dels enllaços existents entre l’AP7 i altres vies, l’adaptació de la capacitat estructural dels ferms per a suportar el volum de trànsit pesat, la possible incorporació de carrils addicionals en el tronc de l’autopista per a mantindre un nivell de servei adequat i la instal·lació de mesures de protecció contra el soroll o qualsevol altra mesura d’integració ambiental.

El portaveu de la coalició en el Congrés, Joan Baldoví, ha destacat el “compromís” de Sánchez i el PSOE amb la Comunitat, manifestant que és “un dia per a la felicitat” i confiant que l’acord permeta “millorar les condicions de vida dels valencians”.

“Sense Compromís, l’agenda valenciana hauria estat absent d’aquesta investidura”, ha recalcat, i ha posat en valor que “és la primera vegada que una formació valencianista arriba a un acord de govern”.

 

CatalanSpanish