Dos sancions per abocaments de residus de la construcció en terrenys no autoritzats d’Alcoi

També s'ha enviat l'expedient a Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

La Junta de Govern va aprovar la sanció als propietaris de dos parcel·les amb 1.501 euros cadascun per tindre en elles un abocador de residus de construcció i demolició, incomplint l’Ordenança d’Higiene Urbana.

Esta ordenança a l’article 24 estipula que no es poden abocar residus fora dels abocadors autoritzats o dels contenidors per a cada tipus de residu. L’article 29 determina que es prohibeix l’eliminació mitjançant la deposició dels residus en terrenys que no hagen sigut autoritzats per l’administració competent, així com la descàrrega en depòsits o abocadors particulars de qualsevol mena de residus, diferents d’aquells que hagen sigut motiu d’autorització. Finalment a l’article 65 classifica com a infracció molt greu l’establiment o constitució d’un depòsit o abocador que no haja sigut autoritzat prèviament per l’Ajuntament o no s’ajuste a l’autorització concedida.

Estos abocadors il·legals de residus de la construcció i demolició es van detectar en parcel·les de ‘El Clérigo’ i ‘Sant Benet Baix’.

La regidoria de Transició Ecològica també ha remés una còpia de l’expedient a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ja que són l’entitat competent en l’autorització, vigilància, inspecció o sanció de les activitats de producció i gestió de residus.
«Un dels objectius del Govern d’Alcoi és acabar amb estos abocadors il·legals, però la solució per fer-ho no és fer soroll a les xarxes, és treballar seguint les directrius legals i administratives corresponents.

Molts dels abocadors els tenim localitzats i el que volem, tal com ha ocorregut en estos casos és poder agafar als camions en el mateix moment que fan l’abocament, per això treballem i seguirem treballant amb cautela», ha explicat el regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre, qui ha afegit que «La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, té la competència en estos casos, tant en la vigilància, com en la inspecció o sanció per això els hem enviat els informes, ara esperarem que actuen».