El Consell i l’Ajuntament de Castelló signen un acord per al sanejament i depuració d’aigües residuals

La depuradora de Castelló, de titularitat i gestió municipal, està dissenyada per a tractar 45.000 m3/dia, la qual cosa equival a donar servei a una població de 199.500 persones.

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián i el secretari autonòmic de Medi Ambient, Fran Quesada, en nom de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar), han signat un acord amb l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, per al finançament i execució d’obres de sanejament i depuració d’aigües residuals en el terme municipal.

Les actuacions consisteixen en la millora del procés de digestió anaeròbia de l’estació depuradora de Castelló, de l’estació de bombament per a la recuperació de les aigües residuals procedents dels desbordaments del col·lector centre previ a l’eixida a la platja de la Pineda, instal·lació de sistema de detecció, cuantificació i tamisat d’alleujament del col·lector centre a l’entrada de la depuradora i la seua cobertura fins al camí Donació.

Rovira  

A més, es realitzarà l’adequació del sistema de control digital del funcionament de les instal·lacions i la integració de bombaments secundaris en el sistema de telecomando, l’adequació del canal de desinfecció número 1, la modificació del by-pass general d’alleujament de la depuradora i la renovació de l’estació de bombament d’aigües residuals Ferrandis Salvador II-Aeroclub.

Totes aquestes actuacions de millora d’ aquestes infraestructures tenen un pressupost estimat d’1.520.801,97 euros, IVA inclòs.

A més, es duran a terme altres actuacions de connexió de nuclis dispersos de sistema de sanejament per un pressupost estimat de 900.000 euros, IVA inclòs. Així, l’import estimat conjunt de totes aquestes actuacions es quantifica en 2.420.801,97 euros, IVA inclòs.

D’aquesta quantitat, la Epsar finançarà fins a un màxim del 90% del pressupost definitiu dels projectes aprovats de les actuacions de millora d’infraestructures, és a dir, 1.368.721,77 euros, i fins a un màxim del 60% del pressupost de les actuacions de connexió de nuclis dispersos sense sistema de sanejament, això és, 540.000 euros.

Una depuradora amb 40 anys de funcionament

La estació depuradora d’aigües residuals de Castelló, de titularitat i gestió municipal, es va construir en 1979 i està dissenyada per a tractar 45.000 m3/dia, la qual cosa equival a donar servei a una població de 199.500 persones. Recull i tracta les aigües residuals del municipi de Castelló i de la zona de la platja de Benicàssim.

Tant la xarxa de col·lectors i estacions de bombament externes, com la pròpia estació depuradora presenten deficiències que han de ser reparades i millorades per a continuar donant un servei complet i adequat.

PublicitatJuega Limpio Orihuela