Sanitat acredita el Comité Ètic de Recerca amb Medicaments de l’Hospital Clínic de València

El Comité Ètic de Recerca amb Medicaments (CEIm) de l’Hospital Clínic de València ha rebut l’acreditació per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Es tracta d’un comité format per professionals de diferents àmbits que té com a principal objectiu treballar per una correcta realització de la recerca clínica amb medicaments, vetllant per la protecció i la seguretat dels pacients.

Des de l’entrada en vigor del nou Reial decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments, per poder avaluar i emetre dictamen en estudis clínics de medicaments i en recerques clíniques amb productes sanitaris, és imprescindible que els antics Comités d’Ètica de Recerca Clínica (CEIC) hagen estat acreditats com CEIm, Comité Ètic de Recerca amb medicament. Actualment a la Comunitat solament estan acreditats l’Hospital Clínic de València i el CEIm de l’Hospital la Fe 222 avaluacions realitzades en 2017 en el Clínic.

PublicitatTroballengua  

Tal com ha explicat Marina Soro, presidenta del Comité, “la missió fonamental del CEIm és procurar la correcta realització de la recerca clínica vetllant per la protecció dels subjectes participants en la recerca, així com el compliment dels aspectes ètics i metodològics que es recullen en les Normes de Bona Pràctica Clínica vigents en la Unió Europea, i en altres normes i guies d’actuació amb rang legal, com el Reial decret 1090/2015, de 4 de desembre , pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments, i la llei de Recerca Biomèdica 14/2007 de 3 de juliol, entre altres.”

L’any 2017 el Comité Ètic de Recerca Mèdica de l’Hospital Clínic de valència (CEIC) va avaluar 10 assajos clínics amb medicaments i productes sanitaris, 6 estudis observacionals i 206 projectes de recerca.

El seu paper i funcions estan definits en la legislació autonòmica, espanyola, comunitària i internacional i obliga a una rigorosa avaluació i seguiment de cadascun dels projectes, des dels aspectes metodològics, ètics i legals, el balanç benefici-risc de tots els protocols d’assajos clínics i estudis que es pretenen realitzar en l’àmbit del Departament de Salut Clínic-*Malva-rosa.

El CEIm de l’Hospital Clínic està participant en l’organització del proper Congrés de l’Associació Nacional Comités d’Ètica de Recerca (5° Congrés ANCEI) que se celebrarà a València el pròxim mes de maig 2018.

PublicitatDesdejuna amb Actualitat Valenciana