Sanitat autoritza dos acords marc de compra centralitzada de medicaments oncològics

El ple del Consell ha autoritzat dos acords marc de compra centralitzada per al subministrament de medicaments antineoplàsics per a tractaments oncològics amb destinació als centres dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Els antineoplàsics són composts que impedeixen el desenvolupament, creixement o proliferació de cèl·lules tumorals malignes.

Els acords permetran l’adquisició d’aquests productes de forma centralitzada per a tota la xarxa de centres sanitaris dependents de la Conselleria de Sanitat Universal, així com els consorcis, amb els corresponents beneficis que aporta l’economia d’escala, en lloc de fer-ho a través de compres individualitzades per cada departament, com es feia fins ara.

El valor del primer contracte és de 29,2 milions d’euros i comprén diferents principis actius com cidofosfamidapaclitaxel, cisplatins o gemcitabina; entre uns altres. Segons les estimacions de la Direcció general de Farmàcia i Productes Farmacèutics, l’estalvi anual estimat que aportarà el contracte serà de 2,8 milions d’euros.

El valor del segon acord marc és de 163,3 milions d’euros. L’estalvi anual estimat és de 4,1 milions d’euros i comprén als anticossos monoclonals (L01XC) i medicaments inhibidors de la proteinquinasa (L01XE).

Els dos acords marc tenen una durada de dos anys. L’estalvi total estimat, incloent-hi no solament als centres dependents de la Conselleria de Sanitat Universal, sinó també els consorcis de l’Hospital Provincial de Castelló i General de València, ascendeix a 7,5 milions d’euros.

Entre els mesos de gener i novembre de 2017, el percentatge de compra centralitzada de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es troba en el 20%, molt per sobre del 5,1% de 2015. L’estimació és aconseguir un 40% en 2018.

CatalanSpanish