Sanitat obrirà la borsa d’ocupació temporal per a totes les categories professionals el pròxim 5 de novembre

La inscripció es realitza de forma telemàtica a través d'una aplicació informàtica de gestió de sol·licituds més nova

Fiscalia Medicina
Examen d'oposicions | Arxiu EFE

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública procedirà a l’obertura de la setzena edició de la borsa d’ocupació temporal de les institucions sanitàries directament   gestionats per la Conselleria, el termini de la qual d’inscripció s’iniciarà el pròxim 5 de novembre, tal com s’ha informat en la Comissió Central de Llistes d’Ocupació Temporal d’Institucions Sanitàries.

Està dirigida tant a nous candidats com als aspirants ja inscrits per a la renovació de mèrits i/o modificació en les categories o departaments.

En esta, es convoquen totes les categories professionals ja existents en la borsa i aquelles creades mitjançant el Decret 44/2017: operador de càmera hiperbàrica, periodista i especialistes en infermeria pediàtrica i geriàtrica.

La resolució per la qual es convoca el procediment es publicarà en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (consultar ací) al llarg del mes d’octubre i en ella s’establiran els terminis d’inscripció i de presentació de la documentació, així com tota la informació relativa a les categories i departaments oferits. El termini d’inscripció serà del 5 al 23 de novembre, tots dos inclusivament.

Com a novetat respecte a les últimes obertures, per primera vegada es publicaran el nombre d’ofertes de treball tramitades a través de l’aplicació de gestió de les llistes d’ocupació temporal al llarg de l’any per categories i departaments en tota la Comunitat. Amb aquesta informació es pretén ajudar els candidats en l’elecció, d’acord amb els seus interessos i la situació real de les ofertes gestionades.

Inscripció via telemàtica amb novetats
La inscripció a la borsa de treball temporal es realitzarà de forma telemàtica i els requisits previs a la sol·licitud són: disposar del certificat de la signatura electrònica compatible amb l’autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana o el DNI electrònic per a signar la sol·licitud per via telemàtica, sent admesos els certificats DNI-e i el certificat de persona física.

Enguany, com a novetat, s’incorpora també a este procediment el sistema d’identificació denominat Cl@ve, un sistema orientat a unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

El seu objectiu principal és que el ciutadà puga identificar-se mitjançant claus concertades (usuari més contrasenya), que seran iguals per a l’accés als diferents serveis de l’Administració. Amb això, s’evita la necessitat de recordar diferents claus d’accés.

Una altra de les novetats d’esta obertura és la millora de l’aplicació informàtica de gestió d’inscripcions. El sistema agilitarà l’emplenament de les sol·licituds carregant automàticament les dades disponibles en l’aplicació. D’esta forma, el candidat únicament haurà de realitzar les modificacions que considere oportunes.

Amb la finalitat d’ajudar el ciutadà en la gestió del procediment telemàtic, s’habilitaran punts de suport en les direccions territorials i la gerència d’Alcoi i els principals departaments de salut.

Publicitat