La taxa de mortalitat per càncer de mama disminueix una mitjana del 13% des de l’any 2000 en la Comunitat Valenciana

Barceló ha destacat que "en l'anàlisi de supervivència s'observa que 5 anys després del diagnòstic el 85% de les dones sobreviuen"

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha informat en el marc del Dia Mundial Contra el Càncer de Mama que des de l’any 2000 fins al 2016, la taxa de mortalitat per aquesta patologia ha anat disminuint de forma constant fins a situar-se en una mitjana del 13%.

Més concretament la taxa de mortalitat per a aquest tumor en la Comunitat Valenciana és de 24,92 morts per 100.000 dones, dos punts percentuals major que la taxa espanyola, que se situa en 22,7 i inferior a l’europea, amb un 32,9, segons les estimacions del Cancer Information System (ECIS) per a 2018.

Aquest tipus de tumor continua sent el més freqüent entre les dones valencianes. L’any 2015 es van diagnosticar 3.344 casos, la qual cosa representa el 31% de tots els càncers, per la qual cosa des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s’insisteix en la importància que té el programa de garbellat de càncer de mama, ja que un diagnòstic precoç és fonamental per a elevar la taxa de supervivència d’aquesta patologia.

Es tracta d’un tipus de càncer que pot produir-se en edats primerenques però les taxes s’incrementen notablement a partir dels 45-50 anys. El grup d’edat comprés entre els 45-69 anys és on s’acumula el 58,5% dels casos. L’edat mitjana d’aparició de càncer de mama se situa en els 60 anys.

Supervivència a la patologia mamària

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha destacat les millores en l’atenció d’aquesta patologia, així com els programes de prevenció que s’impulsen des de la Conselleria, “en l’anàlisi de supervivència s’observa que al cap de 5 anys del diagnòstic el 85% de les dones estan vives. A menor extensió del tumor en el diagnòstic és major la supervivència, sent la supervivència en els tumors localitzats fins al 95%”. Per aquest motiu Barceló ha insistit en la participació de les dones en el programa de garbellat.

Programa prevenció del càncer de mama

Des de l’inici del Programa de Prevenció de la Comunitat Valenciana (PPCMCV) en 1992 fins a desembre de 2017, s’han realitzat més de 4.119.607 d’estudis mamogràfics.

Any rere any ha augmentat el percentatge de participació de les dones en aquest programa. En 2016, van participar el 72,60% de les dones entre 45-69 anys, el període de major incidència. En el 2017 la xifra va augmentar fins al 73,70%. Durant el primer semestre de 2018 ja han participat 65,49%.

Consell Genètic

Així mateix, per a atendre les famílies en els quals s’observa una agrupació de càncers de mama i ovari, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública també ofereix el Programa de Consell Genètic en Càncer, a través de la xarxa d’Unitats de Consell Genètic en Càncer que cobreixen el 100% de la població segons una sectorització establida per a tots els departaments de salut.

L’any 2017, 1.574 dones van consultar en les unitats de Consell Genètic en Càncer per alt risc de càncer de mama, de les quals 224 eren portadores de la mutació patògena (14,18% de les consultants). Les dones han sigut derivades a les unitats de consell genètic en el 94% per atenció d’especialitzada i en un 6% per atenció primària.

CatalanSpanish