Sanitat desaconsella xuplar els caps de les gambes, llangostins i carabiners

El cadmi que acumulen els caps és tòxic per al renyó.

PublicitatAVL

El Ministeri de Sanitat desaconsella xuplar els caps de gambes, llagostins, escamarlans i les vísceres dels crustacis del tipus cranc.

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària recomana “limitar, en la mesura que siga possible, el consum de carn fosca dels crustacis, localitzada al cap, amb l’objectiu de reduir l’exposició de cadmi”.

PublicitatRovira  

Assenyala, a més, que “el cadmi tendeix a acumular-se en l’organisme, principalment en el fetge i el renyó, durant un temps estimat de 10-30 anys”, per això alerta del risc que suposa ja que “pot causar disfunció renal, i a llarg termini, càncer”.

És per aixó que AECOSAN ha classificat el cadmi com un agent de la categoria 1 (cancerigen per als humans) per existir suficient evidència científica que ho avala.

Recorda també altres aliments amb alt contingut de cadmi, com per exemple en els productes d’origen vegetal: algues, cacau, bolets silvestres i llavors oleaginoses. Així com “destacar que el grup d’aliments que més cadmi aporta a la ingesta total és el de cereals, no per contindre un nivell alt, sinó pel fet que suposa una part molt important de la dieta”.

Pot ser que a partir d’ara, davant esta alerta de Sanitat, molts pensen a canviar algunes dels costums nadalencs i deixen a un costat el cap de les gambes i altres crustacis, com a mesura preventiva.