El Consell destinarà 3 milions per a reduir les llistes d’espera sanitàries

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, es dirigeix a la roda de premsa en la qual informa dels acords aconseguits pel Govern valencià en la seua reunió setmanal. EFE

El ple del Consell ha aprovat l’acord pel qual es regula el programa especial de productivitat per a la reducció de la demora assistencial en el Sistema Valencià de Salut, el cost estimat de la qual per al que resta de l’exercici 2018 és de tres milions d’euros.

Segons ha informat la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, després del ple, l’acord té com a finalitat establir un nou programa especial per a la reducció de la demora assistencial, que substitueix el vigent programa d’autoconcertació.

Les modificacions que introdueix el nou programa consisteixen en la inclusió no solament de l’activitat quirúrgica, sinó també de determinades exploracions diagnòstiques com TAC, ressonàncies magnètiques, ecografies o electromiogrames; al mateix temps que recull la retribució per acte i no per sessió, com fins ara.

Un altre dels aspectes que s’ha tingut en compte a l’hora d’elaborar aquest acord és l’equitat, perquè la seua finalitat és equiparar l’espera dels pacients entre els diferents departaments.

Per això, s’inclou en el programa la possibilitat que els equips amb menor demora, i que tinguen disponibilitat, puguen realitzar procediments a pacients que pertanyen a altres centres la demora assistencial dels quals siga superior a la seua, sempre que la demora pròpia es mantinga en nivells adequats.

El nou acord del Consell s’orienta a premiar l’eficiència dels equips professionals mitjançant compensació econòmica i a garantir l’equitat en l’accés i temps mitjà d’espera com a principals valors.

El cost estimat del programa per al qual resta de l’exercici 2018 és de tres milions d’euros i en el mateix s’inclou un annex amb el llistat d’activitats que es poden dur a terme amb el personal participant i la retribució corresponent a cada professional per cada procés.

Segons es recull en l’acord, la Conselleria de Sanitat compensarà als professionals que participen en el nou programa especial de productivitat consistent en l’execució d’activitats fora de la jornada ordinària per a disminuir la demora.

Per a flexibilitzar el compliment del mateix d’una manera més eficient i millorar l’accés dels professionals al programa i la seua conciliació familiar, Sanitat compensarà econòmicament sobre la base del procediment realitzat i no mitjançant sessions d’una durada específica.

Publicitat