Sanitat incentivarà als equips mèdics per a reduir les llistes d’espera

Es compensarà als professionals sobre la base dels procediments realitzats i no per sessió com anteriorment

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha convocat per a dilluns que ve, 15 d’octubre, la mesa tècnica prèvia a la mesa sectorial on s’abordarà la proposta d’acord del Consell per al nou Pla d’Autoconcerts amb la finalitat de seguir en la línia de la reducció les llistes d’espera del Sistema Valencià de Salut de la Comunitat Valenciana.

El nou Acord del Consell s’orienta a premiar l’eficiència dels equips mèdics mitjançant compensació econòmica i a garantir l’equitat en l’accés i temps mitjà d’espera, com a principals valors a l’hora de tindre en compte per a reduir les llistes d’espera.

Segons ha manifestat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, “treballarem intensament i amb tots els recursos que disposem per a reduir les llistes d’espera en la Comunitat Valenciana. Per a això, compensarem i premiar l’esforç i treball dels professionals sanitaris, i treballarem per a garantir que el temps d’espera siga equitatiu en els diferents departaments de Salut”.

Compensació per intervenció i no per sessió

La Conselleria de Sanitat compensarà als seus professionals que participen en el Pla d’Autoconcerts, que consisteix en la realització d’activitat fora de la jornada ordinària, amb la finalitat de continuar disminuint la demora. Així, per a flexibilitzar el compliment del nou Pla d’una manera més eficient i millorar l’accés dels professionals al programa i la seua conciliació familiar, Sanitat compensarà econòmicament sobre la base de procediment realitzat i no mitjançant sessions d’una durada específica.

D’aquesta manera, l’Acord recull el cost dels principals procediments quirúrgics, contemplant principalment aquells amb major demora i pacients en espera en tota la Comunitat Valenciana.

Un altre dels aspectes que s’ha tingut en compte a l’hora d’elaborar aquest Acord és l’equitat. La finalitat és equiparar l’espera dels pacients entre els diferents Departaments. Per això, s’inclou en el Pla la possibilitat que els equips amb menor demora, i que tinguen disponibilitat, puguen realitzar procediments a pacients que pertanyen a altres centres la demora assistencial dels quals siga superior a la seua i sempre que la demora pròpia es mantinga en nivells adequats.

Amb aquestes mesures, les persones en llista d’espera podran triar ser ateses en menys d’un mes en altres centres, a més d’en el seu propi.

Per a la derivació d’un pacient es tindrà en compte l’espera d’aquest departament de manera que no vulnere el dret dels pacients a ser atesos en menor temps en aquest Departament.

Proves diagnòstiques

El nou Pla d’Autoconcerts elaborat per la Conselleria de Sanitat no solament inclou intervencions quirúrgiques sinó que contempla la reducció de la demora assistencial en determinades proves diagnòstiques.

De fet, es podran realitzar fora de la jornada habitual proves diagnòstiques com TAC, ressonàncies magnètiques, ecografies, electromiogrames, ecocardiografies, gastroscòpies, colonoscòpies i estudis anatomopatològics de peces de biòpsies.

Per a la realització d’aquestes proves, dins del nou Pla d’Autoncerts també es contempla la possibilitat de derivació a altres Departaments de Salut amb la finalitat d’aconseguir una major equitat departamental.

Publicitat