Sanitat concedeix 1.380.000 euros en subvencions per a reformes en consultoris auxiliars d’Atenció Primària en 20 municipis

S'està preparant ja una nova convocatòria perquè els municipis exclosos puguen reformar també els seus consultoris en 2019 i 2020

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica la resolució de la convocatòria de subvencions per a abordar obres de reforma, reparació, restauració, rehabilitació, conservació i manteniment de locals de propietat municipal on la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ofereix presta l’Atenció Primària de salut.

En aquest cas s’han atorgat subvencions a un total de 20 municipis per import d’1.381.152,54 euros. Se subvenciona fins al 100% de l’import sol·licitat, amb un límit de 100.000 euros per projecte, que s’emmarquen dins del Pla d’Intervenció Arquitectònica en Consultoris (PIAC).

La directora general d’Eficiència i Règim Econòmic, Carmelina Pla, ha recordat hui que en la Comunitat Valenciana hi ha més de 534 consultoris auxiliars d’atenció primària, dels quals 499 són de titularitat municipal.

“El principal eix d’actuació d’aquesta administració és el d’humanitzar els espais on més hores passen els usuaris, per a donar un reconeixement i impuls a l’Atenció Primària”, ha assenyalat Pla, després de subratllar que el model d’Atenció Primària que està desenvolupant la Conselleria de Sanitat pretén acostar els serveis de salut a la població i millorar l’atenció que es presta des d’aquest nivell.

“El Consell ha treballat des de l’inici amb l’objectiu de millorar l’atenció sanitària a les persones, dignificant espais assistencials, millorant l’eficiència energètica dels espais i acabant amb l’obsolescència tecnològica en la nostra Comunitat”.

La qualitat en la prestació del servei sanitari depén també de l’estat de la mateixa infraestructura on es presta i de l’equipament que serveix de suport a aquesta atenció al pacient. Els edificis, les seues instal·lacions, l’equipament tecnològic són, per tant, un altre pilar fonamental del mateix sistema.

“Vistes les necessitats, la quantitat de sol·licituds presentades pels municipis i la línia d’actuació de dignificació dels espais, ja s’està preparant una nova convocatòria que llançarem en el primer trimestre d’enguany, perquè tots els municipis que no s’han pogut acollir a aquesta convocatòria, puguen tindre accés a aquestes subvencions, i així poder executar obres en els seus consultoris durant el període 2019 i 2020”, ha conclòs Pla.
Ací es pot consultar la relació de municipis admesos i import de la subvenció.

Publicitat