Santa Pola renova els certificats ISO de totes les seues platges

Les platges de Santa Pola han revalidat per un any més els certificats UNE-EN ISO 9.001 i UNE-EN ISO 14.001, que les situa com a referent de qualitat.

Les platges de Santa Pola han revalidat per un any més els certificats UNE-EN ISO 9.001 i UNE-EN ISO 14.001, que les situa com a referent de qualitat.

Enguany, la Regidoria de Platges ha aconseguit aquesta renovació a la qual cal sumar-li les 5 banderes blaves i el Centre Bandera Blava del CIMAR.

Els certificats ISO es renoven anualment a través d’una auditoria que realitza AENOR, on es revisa la documentació i es realitzen inspeccions in situ als serveis que ofereix la regidoria de platges: quiosquets, zones nàutiques, socorrisme, punts accessibles o la neteja de platges i espigons, entre altres.

Des de la regidoria afirmen que “durant aquest estiu l’Òrgan Gestor de Platges ha lluitat per mantindre aquests guardons malgrat totes les restriccions econòmiques i de personal amb les quals s’han trobat”. No obstant això, “els requisits de les ISO no entenen de retallades i són cada vegada més exigents per a aconseguir un alt nivell de qualitat a les nostres platges”. “Ha sigut un estiu difícil i amb sobresalts pels temporals que van assotar les nostres costes i que van provocar greus danys, fins i tot vam tindre algun episodi de contaminació en la zona de Platja Llisa, que gràcies a l’interés i esforç personal de Jorge Díez, Regidor de Platges i amb la col·laboració de *Hidraqua va poder resoldre’s en poc temps i les platges es van poder reobrir ràpidament”.

Des del Departament de Platges se centralitzen totes les actuacions i projectes, es porta un control exhaustiu de tots els indicadors ambientals que puguen afectar la qualitat de l’aigua i arena i es vetla per la consecució dels objectius proposats. Des del Departament es gestionen totes les anomalies i trencaments dels 15 Km de Costa que té el municipi i que s’arreglen gràcies a la implicació de tots els Departaments (Serveis Generals, Lampisteria, Ecoparc, Obres, Urbaser, Policia, etc…) que treballen intensament per a intentar arreglar en poques hores qualsevol desperfecte.

“Tot això fa que millorem contínuament i que ens esforcem per aconseguir noves metes que redunden en el benefici i la satisfacció dels nostres usuaris” i afigen que  “també es realitza una avaluació contínua del compliment legal, dels plecs d’adjudicació, de les compres dels subministraments i un llarg etc.. així com s’analitzen aquells aspectes ambientals que poden danyar el nostre entorn i es prenen mesures per a previndre aquests impactes”.

“Tota esta informació es recull en la Revisió per la Direcció i després de la seua exhaustiva anàlisi s’estableixen les línies estratègiques per a la pròxima Temporada 2020. Com a dades rellevants podem comentar l’augment d’un 102% de visitants en els nostres punts accessibles aconseguint 5.883 usuaris, la qual cosa significa que les nostres platges estan molt ben preparades per a este col·lectiu i que fins i tot vénen a propòsit des de poblacions llunyanes per a gaudir dels nostres serveis”.

“Una bona notícia és que enguany no hem tingut a penes picades de meduses amb una reducció del 92% respecte a l’any passat”. No obstant això, “algunes dades preocupants per al que ja està treballant esta Regidoria són, d’una banda l’elevat nombre de burilles recollides en les campanyes ambientals malgrat la distribució gratuïta de cendrers ecològics, i és que els metalls que contenen els cigarrets poden entrar en la cadena alimentària de la fauna i per tant, en la nostra i per un altre la quantitat de fem recollit en els espigons fruit de les restes dels pescadors”.

Els millors aspectes destacats per AENOR han sigut:
1. La instal·lació d’haimes en alguns llocs de socors i sòls de formigó, la qual cosa ha millorat l’Accessibilitat Universal.
2. Passarel·les d’ample especial en totes les platges (almenys un accés en cada platja), cadires amfíbies en Varadero, Santiago Bernabéu, Tamarit, perquè totes les platges estiguen més accessibles a aquelles persones amb mobilitat reduïda.
3. L’organització preocupada pels efectes del canvi climàtic continua participant en números projectes, com són:
– Projecte monitoratge de l’erosió costanera amb Institut d’Ecologia Litoral.
– Projecte campanya divulgativa sobre presència de meduses en Comunitat Valenciana, amb Institut d’Ecologia Litoral, a través de les dades recollides pel servei de salvament i socorrisme sobre albiraments, núm. picades, banderes, marees, etc.
– Projecte control costaner d’aigües: des d’any 2000, mesuraments de Nitrits, Nitrats i clorofil·la.
– Projecte POSIMED, s’estudia la regressió de la prada Posidònia per la Caulerpa prolifera (oportunista), com a afecta per instal·lacions platja, abalisament, efluents, etc. en els primers 500 m; l’estudi es va iniciar en 2001.

CatalàEspañol