S’aprova l’organització i funcionament de l’Ajuntament de Xàtiva per al mandat 2019-2023

El plenari extraordinari ha determinat, entre altres, les tinències d'alcaldia, la composició de la Junta de Govern Local i de les Comissions Informatives Permanents

El plenari extraordinari de l’Ajuntament de Xàtiva celebrat el passat dissabte ha aprovat l’organització i funcionament de la Corporació Municipal per al mandat 2019-2023. Prèviament a aquest plenari, i després del diàleg amb tots els grups polítics amb representació municipal, l’alcalde Roger Cerdà va delegar competències.

Les tinències d’alcaldia recauen sobre Xelo Angulo, Ignacio Reig, Pedro Aldavero i Lena Baraza, per aquest ordre.

La Junta de Govern Local, presidida per Cerdà, queda composta a més pels tinents d’alcalde, Reig, Angulo, Aldavero i Baraza, i pels regidors Amor Amorós, Maria José Pla i Juan Giner. La Junta de Govern passarà a celebrar-se els dilluns a les 12 h.

Per altra banda, hi haurà quatre comissions informatives: de Règim Interior i Seguretat, d’Hisenda i Especial de Comptes, Social i Cultural i de Foment. Les quatre comissions estaran formades per 4 membres del grup socialista, 2 del grup Xàtiva Unida, 2 del grup popular i un membre per al grup Ciudadanos, amb els corresponents suplents. La composició i presidència de cada comissió es debatrà en el següent plenari ordinari.

En aquesta ocasió també s’ha aprovat la periodicitat de les sessions del plenari de la corporació i la creació i funcionament de la Junta de Portaveus. Els plenaris continuaran convocant-se els darrers dissabtes de cada mes, a les 11 hores. Així mateix, també han obtingut el vistiplau del plenari les propostes sobre representació en els diferents òrgans col·legiats on té presència l’Ajuntament, de la delegació de competències del plenari en la Junta de Govern Local i de la dotació econòmica als grups polítics. En relació als drets econòmics dels membres de la corporació i designació de personal eventual, la votació del plenari també ha sigut favorable, mantenint-se el nombre de regidors alliberats.

ValenciàEspañol