miércoles, 17 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Se celebra a Alzira una xarrada per a aclarir els dubtes sobre les proves de valencià de la Junta Qualificadora

Pura Santacreu, secretària de la seu d’Alzira de la Junta Qualificadora i cap del Departament de Valencià de l’IES Rei En Jaume, aclarirà els dubtes sobre el funcionament de les proves de valencià que es realitzen a Alzira. Els nivells són l’A2, antics coneixements orals, B1, elemental, C1, mitjà, i C2, superior.

Calç recordar que aquest mateix dissabte, a partir de les 9 hores, tindrà lloc l’examen d’A2 i la primera part del C1; el dissabte 3 de juny es farà el B1 i la primera part del C2; el dissabte 10 de juny, la segona part del C1, i el dissabte 17 de juny, la segona part del C2.

Enguany es mantindran iguals els proves de C1 i C2, i canviaran, per a adaptar-s’a el Marc Comú Europeu de Llengües, l’A2 i el B1, que tindran un enfocament més comunicatiu en atenció a la llengua en ús, similar a les proves de l’Escola Oficial d’Idiomes. En 2018 s’adaptaren també els exàmens de C1 i C2.

Últimas noticias

Contenido relacionado