Benitatxell proposa expedientar el seu interventor per negar-se a pagar les factures als proveïdors

Aquesta “negativa injustificada” ha causat un “perjudici a proveïdors i contractistes d'ajuntament, que podrien exigir interessos de demora, a més de les eventuals indemnitzacions pels danys derivats del retard en el pagament”.

L’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell va aprovar el divendres passat, en plenari extraordinari, elevar a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat Valenciana la proposta d’incoació de procediment disciplinari contra el secretari interventor municipal, el Sr. Jesús Ángel Castro Revorio, per negar-se a pagar les factures a proveïdors i contractistes de l’Ajuntament.

Aquesta “negativa injustificada”, tal com va ressenyar l’alcalde, Miguel Ángel García, a remetre les transferències bancàries corresponents al pagament de les factures aprovades, ha causat un “perjudici a proveïdors i contractistes de l’ajuntament, que podrien exigir interessos de demora, a més de les eventuals indemnitzacions pels danys derivats del retard en el pagament”.

Els fets es remunten al 28 d’octubre de 2020, dia en què es va celebrar una junta de govern local a l’ajuntament, l’ordre del dia del qual incloïa l’aprovació d’un llistat de factures. Al no constar en l’expedient cap objecció d’Intervenció formulat dins del termini i en la forma escaient, es va aprovar per unanimitat dels assistents el pagament de les factures.

No obstant això, l’endemà, el secretari interventor va manifestar que no tenia intenció de remetre les transferències bancàries i, posteriorment, va desatendre l’ordre de pagament emesa per l’Alcaldia. Complint la seua amenaça, el 3 de novembre va rebutjar la signatura de la remesa de transferències bancàries i, finalment, el 4 de novembre va elaborar un document amb el títol “informe de reparos”, en el qual manifestava la seua disconformitat amb l’aprovació de les factures. Aquest informe va ser elaborat set dies després que la Junta de Govern acordara l’aprovació, cosa que suposa una “flagrant vulneració” de l’article 215 de la Llei d’Hisendes Locals, el qual exigeix que l’objecció es formule amb anterioritat a l’adopció de l’acord.

“Ni el secretari de l’Ajuntament, ni cap altre funcionari, pot imposar el seu criteri per la força i ignorant olímpicament l’executivitat dels actes administratius o ordres que no siguen del seu grat”, va afirmar García, qui va ressenyar que la negativa del secretari interventor estaria injustificada fins i tot en el cas que realment hi haguera hagut objeccions a diverses factures, ja que és l’alcalde l’òrgan competent per a resoldre la discrepància.

Per si allò exposat fora poc, des de l’equip de govern també denuncien la paràlisi generalitzada que està causant el secretari en el normal funcionament de l’ajuntament des que va tornar d’una prolongada baixa mèdica el mes d’agost passat, amb contínues traves a procediments administratius habituals i ordinaris als quals no posava cap objecció sota el mandat de les anteriors corporacions. Un canvi injustificat d’actitud que l’equip de govern atribueix a un afany de revenja per les diligències penals per delicte de malversació que el Jutjat d’Instrucció número Dos de Dénia ha obert contra Castro, en virtut d’una denúncia presentada durant la passada legislatura per la llavors oposició, ara en el govern municipal.

CatalanSpanish