jueves, 20 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El SEPE multa amb un 20% als treballadors en ERTO que no retornen el cobrament indegut

Què fer per a retornar l'import cobrat de més al SEPE i no ser sancionat.

Si has cobrat una prestació del SEPE per ser treballador en ERTO però t’han fet un ingrés indegut, has de saber com retornar la quantitat de més sense ser multat.

I és que com retornar este cobrament indegut al SEPE genera inquietud entre els treballadors en ERTO que han rebut una notificació oficial.

La realitat és que són molts els treballadors inclosos en els expedients de regulació d’ocupació a conseqüència de la pandèmia sanitària del coronavirus, que van cobrar de més. Això és degut a l’excés de tràmits d’expedients rebut en el SEPE per part de les empreses i al fet que molts treballadors van tornar al seu ús abans que arribara la notificació de regulació i han cobrat una prestació per desocupació que no els correspon.

Com retornar l’import de la prestació per ERTO cobrat de més

Si has de retornar un cobrament indegut per ERTO, segurament t’apareixerà una notificació en la Seu Electrònica del SEPE amb una comunicació encara que també es donen casos en els quals el treballador afectat rep una carta amb l’avís en el seu domicili.

En la notificació, s’anuncia que va haver-hi un cobrament indegut del SEPE i cal retornar part de la prestació per desocupació ERTO. D’altra banda, avisa al treballador afectat que disposa de 30 dies per a retornar els diners i ingressar-lo en un compte facilitat pel SEPE.

El termini de 30 dies és d’obligat compliment, en cas contrari, el treballador haurà de pagar una multa del 20% d’aqueixa prestació per desocupació ERTO.

Ingressar el cobrament indegut al SEPE

És important comprovar que les dades que apareixen en la notificació del SEPE siguen correctes i saber quina quantitat és la que s’ha de retornar en cada cas.

En les instruccions de la carta apareix també un número de compte bancària pertanyent al Banc d’Espanya on hauràs d’ingressar el cobrament indegut. Cal no oblidar que en el concepte de l’ingrés s’ha d’especificar: Devolució de la prestació del SEPE per a treballadors en ERTO, a més del DNI i el nom complet.

Cal comprovar que el SEPE confirme que té totes les dades del treballador i manar una còpia de les operacions de transferència realitzades a l’adreça d’email que apareix en la mateixa carta i que pertany al SEPE. En este cas, ha d’acabar en @sepe.es.

Sol·licitud d’ajornament o de pagament fraccionat

El SEPE explica en la seua pàgina web que l’afectat pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament del deute, que com a molt durarà cinc anys i que comportarà l’aplicació del corresponent interés de demora, que suposa el 3,75%.

Quan s’acrediten causes de caràcter extraordinari podrà concedir-se un ajornament per un període superior a aqueixos cinc anys. El treballador haurà d’exposar en la seua sol·licitud els motius pels quals sol·licita l’ajornament del deute, de manera que el SEPE puga valorar la seua situació economicofinancera i altres circumstàncies concurrents.

Si el treballador no realitza la devolució i després rep algun tipus de prestació per desocupació, el SEPE durà a terme la compensació del cobrament indegut amb la prestació, independentment que se li haja concedit l’ajornament o fraccionament.

Últimas noticias

Contenido relacionado