El servici d’autobús urbà municipal d’Alzira serà gratuït des del dia 8 al 19 de març

La Regidoria de Gestió Urbanística informa de les modificacions que es faran en el trajecte de les línies de l’autobús urbà, des del divendres 8 fins al dia 19 de març, per la instal·lació de carpes i monuments durant les festes de Falles a la nostra ciutat.

PublicitatAVL

La Regidoria de Gestió Urbanística informa de les modificacions que es faran en el trajecte de les línies de l’autobús urbà, des del divendres 8 fins al dia 19 de març, per la instal·lació de carpes i monuments durant les festes de Falles a la nostra ciutat.

Per la qual cosa i degut als canvis en les línies habituals, el regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, posa en coneixement de tota la ciutadania que este servici serà gratuït per a tots els usuaris durant els dies previs i la setmana gran de les Falles a la nostra ciutat, és a dir, des del divendres 8 fins al dimarts 19 de març.

PublicitatRovira  

Les modificacions en les línies queden de la següent manera:

DEL 8 AL 19 DE MARÇ DE 2019

Hospital a i vint-i-cinc i menys cinc                       Hospital a i quart i menys quart                                                                                    

(Excepte 8:45-9:45-16:45-17:45)

Renfe a les hores i mitges                                       Renfe a i quart i menys quart 

(Excepte 8:15-9:15-16:15-17:15)

LÍNIA TARONJA                                                        LÍNIA 3 VERDA

HOSPITAL                                                                  HOSPITAL                             

DE LA MEDITERRÀNIA-DIPUTACIÓ                                CASAL FESTER

DELS ESPORTS                                                            AV. DELS ESPORTS

C. CARREFOUR                                                            C. C. CARREFOUR

DEL PARE POMPILI                                                      SUECA

JOSEFINA FERNÁNDEZ                                                JOANOT MARTORELL

REDONA C/ GANDIA-PARC DE L’ALQUENÈNCIA              SANTS PATRONS

GANDIA-SERVEF                                                         PL. REGNE

TRINIDAD REDAL                                                        TERMINAL D’AUTOBUSOS

RONDA SÉQUIA REIAL-CENTRE DE SALUT

PL. DEL REGNE                                                              ESTACIÓ RENFE                                                                                                             C/ SABATERS

TERMINAL D’AUTOBUSOS                                             PL. DEL REGNE

ESTACIÓ RENFE                                                        SANTS PATRONS

PL. DEL REGNE                                                             JOANOT MARTORELL

REDONA C/ GANDIA- PARC DE L’ALQUENÈNCIA               SUECA

GANDIA-SERVEF                                                          GENERAL ESPARTERO

JOSEFINA FERNÁNDEZ                                                AV. DE LA MEDITERRÀNIA

DEL PARE POMPILI                                                      HOSPITAL

GENERAL ESPARTERO

DE LA MEDITERRÀNIA

HOSPITAL                                                                                                                           

Cal informar que quan per motius d’actes fallers o mascletades es talle l’accés a la plaça del Regne, la parada de referència per al centre d’Alzira serà l’estació d’autobusos (59)

Els dies 10, 17 i 19 de març les dos línies funcionaran en horari de festiu.