On prefereixes que estiga la nova seu del banc Bankia-Caixabank?¿Dónde prefieres que esté la nueva sede del nuevo banco Bankia-Caixabank?

La seu d'este banc podria acabar en València, Barcelona, Mallorca o Madrid.

Malgrat que alguna veus donen per assegurança que de la fusió de Bankia i CaixaBank podria eixir un banc amb seu a València, on antigament es trobava la seu de Banc de València, no estan totes les cartes clares.

La fusió deixa en una posició avantatjosa a Bankia, per la qual cosa la seu podria mantindre’s on aquesta entitat la té actualment a Madrid.

No obstant això Barcelona podria recuperar la seu d’un banc com fins fa pocs anys era CaixaBank o fins i tot tornar a Balears, on va ser una de les seus originals d’aquesta última marca, no obstant això aquesta possibilitat pareix bastant remota.

[socialpoll id=”2678318″]

Pese a que alguna voces dan por seguro que de la fusión de Bankia y Caixabank podría salir un banco con sede en València, donde antiguamente se hallaba la sede de Banco de Valencia, no están todas las cartas claras.

La fusión deja en una posición ventajosa a Bankia, por lo que la sede podría mantenerse donde esta entidad la tiene actualmente en Madrid.

Sin embargo Barcelona podría recuperar la sede de un banco como hasta hace pocos años era CaixaBank o incluso volver a Baleares, donde fue una de las sedes originales de esta última marca, sin embargo esta posibilidad se antoja bastante remota.

[socialpoll id=”2678318″]
CatalanSpanish