El Síndic de Greuges admet a tràmit la queixa del PP per falta d’informació de l’EMT

El Síndic li demana que li conteste en un termini de 15 dies amb les resolucions motivades per la denegació dels 32 documents sol·licitats pels consellers del PP.

El Síndic de Greuges ha obert diligències després de la denúncia realitzada pels consellers del PP en l’EMT per la falta d’informació per part de l’Empresa Municipal de Transports de l’Ajuntament de València. En la mateixa se li demanava al Síndic la seua intervenció per no entregar tota la documentació reclamada pel Grup Municipal del PP a través dels seus consellers en l’empresa municipal.

En una resolució enviada a l’alcalde li comunica que la queixa ha sigut admesa a tràmit “considerant que la queixa reuneix els requisits establits en els articles 12 i 17 de la Llei 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges, ha sigut admesa, donant trasllat de la mateixa a Vosté de conformitat amb el determinat en l’article 18.1 de la citada Llei”.

La resolució del Síndic de Greuges recull que “a fi de contrastar les al·legacions formulades per la persona interessada, li pregue que en el termini màxim de 15 dies ens remeta informació suficient sobre la realitat de les mateixes i altres circumstàncies concurrents en el present suposat, especialment, còpia de les resolucions motivades dictades en contestació a cadascun dels 32 documents sol·licitats pels autors de les queixes.”

El mateix Síndic ha remés a l’alcalde Ribó una resolució a l’alcalde on posa de manifest que “d’acord amb el procediment que regeix esta institució, s’ha presentat queixa per Carlos Luis Mundina Gómez i Marta Torrado de Castro, en qualitat de membres del Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) i com a regidors del Grup Municipal Popular, que ha quedat registrada amb el número a dalt indicat. Substancialment manifesta que han sol·licitat nombrosa informació pública en relació amb en el presumpte frau comés en la (EMT) i en l’actualitat es continua denegant l’accés als següents documents, un total de 32″.

La portaveu del Grup Municipal Popular, María José Catalá, ha manifestat que és el Síndic de Greuges qui “posa de manifest l’opacitat de l’Ajuntament de València ajuste a l’EMT. Este mateix divendres demanem l’acord de compatibilitat del ple per al gerent de l’EMT quan va ser contractat en 2015. Desconeixem si es va autoritzar perquè estiguera treballant en l’EMT i en un altre Ajuntament al mateix temps”.

“L’estafa dels 4 milions d’euros en l’EMT està demostrant la falta de mesures de control en una empresa pública municipal i per tot això des del PP continuem demanant el cessament del seu president, el regidor Grezzi, màxim responsable del mal funcionament de l’empresa”, va explicar la portaveu del PP.

CatalanSpanish