El Síndic demana més inversió, planificació i coordinació en salut mental infantojuvenil

El 75 % dels problemes de salut mental debuten abans dels 18 anys, sent el TDAH, trastorns alimentaris (bulímia i anorèxia), TEA i estats d'ansietat els més comuns.

jaciment arqueològic Bou
Actualitat Valenciana

En els últims anys s’ha produït un clar augment de la demanda assistencial en l’àrea de salut mental infantil. Cada any són més els menors atesos. Entre les possibles causes d’aquesta tendència a l’alça, els experts apunten al fet que hi ha més informació, major sensibilització i es demana ajuda abans, a més dels avanços en el diagnòstic, així com la incidència que té per a la salut dels més xicotets les vivències traumàtiques o problemes soci familiars.

En qualsevol cas, de l’Estratègia de Salut Mental de la Comunitat Valenciana 2016-2020 es desprén que abans dels 14 anys ja han aparegut la meitat dels problemes de salut mental i als 17 anys, el 75 % dels trastorns ja han debutat pel que la prevenció, detecció i atenció en edats primerenques deu ser una prioritat per a abordar les situacions de forma oportuna.

L’assistència a menors amb problemes de salut mental en la nostra comunitat es realitza principalment des de la Conselleria de Sanitat, encara que també des de la Conselleria d’Educació i la d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Per aquest motiu durant la tramitació d’aquesta investigació el Síndic s’haja dirigit a aquests tres departaments autonòmics a la recerca d’informació. També ha comptat amb l’experiència dels professionals de l’àmbit sanitari, social i educatiu que formen part de l’Observatori del Menor del Síndic a fi de conéixer les dificultats amb les quals es troben en la seua pràctica diària.

En les seues conclusions, Cholbi reconeix un augment evident dels recursos sanitaris disponibles, però adverteix que no són suficients.
A més, el Síndic considera prioritari elaborar un Pla de Salut Mental Infantojuvenil que desenvolupe el que es disposa en l’Estratègia de Salut Mental de la Comunitat Valenciana 2016-2020.

En la seua resolució, el Síndic lamenta no haver rebut l’informe sol·licitat a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives malgrat haver-li-ho requerit en repetides ocasions. Les qüestions que li plantejava el defensor estaven relacionades amb l’atenció a la salut mental dels menors subjectes a mesura de protecció.

En el cas dels menors víctimes de violència de gènere, el Síndic considera imprescindible que aquests accedisquen als professionals de salut mental pese la negativa del progenitor agressor, una situació inadmissible, per les conseqüències que pot tindre per al desenvolupament personal, familiar, i social la no-intervenció, que també s’ha detectat en el si de l’Observatori del Menor del Síndic.

: Valencià

Publicidad