Els sindicats ratifiquen el preacord per a regular el teletreball

Acolliment, costos i altres detalls de la regulació del teletreball.

Les comissions executives de CCOO i d’UGT han ratificat el preacord aconseguit en el diàleg social amb el Govern per a regular el treball a distància i que el Consell de Ministres preveu aprovar hui.

Totes dos organitzacions van informar que les seues respectives executives han donat el vistiplau al text, després del preacord aconseguit ahir entre el Govern i els agents socials.

El secretari general de CCOO, Unai Sord, va destacar en unes declaracions difoses per l’organització que és un “acord important” perquè “milions” de persones han tingut que teletreballar i esta modalitat estava “molt desregulada a Espanya”.

Va assenyalar que s’aprovarà com a reial decret llei i es tramitarà com a projecte de llei i va destacar que el cost del teletreball el sufragaran les empreses, mentre que “els costos sobrevinguts” com el lloguer o la wifi “es vincularan a través de la negociació col·lectiva”.

Per part seua, UGT també va donar el vistiplau, després de consultar als secretaris de Política Sindical de totes les seues organitzacions.

El text acordat manté en el 30% durant tres mesos la jornada mínima de teletreball que s’ha de realitzar per a aplicar-se la norma. El treball a distància serà voluntari per al treballador i per a l’empresa, tindrà caràcter reversible i requerirà un acord per escrit signat.

Este acord haurà de contenir, entre altres aspectes, l’inventari dels mitjans, equips i eines necessàries per a teletreballar; una enumeració de les despeses que poguera tindre l’empleat i la manera de quantificar la compensació que “obligatòriament ha d’abonar l’empresa”; l’horari del treballador; el percentatge i distribució, si escau, entre treball presencial i a distància, i les instruccions dictades per l’empresa sobre seguretat en la informació i protecció de dades.

“El desenvolupament del treball a distància haurà de ser sufragat o compensat per l’empresa, i no podrà suposar l’assumpció per part de la persona treballadora de despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats al desenvolupament de la seua activitat laboral”, segons el text.

Per part seua, l’empresa podrà acordar “les mesures que estime més oportunes de vigilància i control per a verificar el compliment per la persona treballadora de les seues obligacions i deures laborals”.

Per a les empreses que implantaren el teletreball com a mesura excepcional per la pandèmia, “li continuarà resultant d’aplicació la normativa laboral ordinària”. “En tot cas, les empreses estaran obligades a dotar dels mitjans, equips, eines i consumibles que exigeix el desenvolupament del treball a distància, així com al manteniment que resulte necessari”, segons la llei.

CatalanSpanish