El sistema de la dependència atén 99.429 persones

Per províncies, 30.848 persones són de la província d'Alacant, 11.794 de Castelló i 56.787 resideixen a la província de València.

El sistema d’atenció a la dependència de la Comunitat Valenciana atén actualment 99.429 persones a través d’alguna mena de servei o prestació econòmica, segons es desprén de l’informe que la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives elabora tots els mesos i que es publica des de juliol de 2017 en la seua pàgina web.

Per províncies, 30.848 persones són de la província d’Alacant, 11.794 de Castelló i 56.787 resideixen a la província de València.

Durant el mes de setembre passat es van tramitar un total de 2.387 expedients, una dada que si es comptabilitza des de juliol de 2015 aconsegueix la xifra de 108.459 persones els expedients de les quals han sigut introduïts dins del sistema d’atenció a la dependència.

Respecte al nombre de sol·licituds presentades, durant el mes passat es van registrar un total de 2.465 noves sol·licituds.

D’altra banda, el sistema de valoracions implantat per Igualtat permet continuar incrementant també de manera constant i progressiva el nombre de valoracions, havent-se realitzat en tota la Comunitat Valenciana 3.220 noves valoracions durant setembre.

Este increment respon principalment a la bona gestió dels equips dels serveis socials municipals.

En relació amb el cost de les prestacions econòmiques, la Conselleria ha abonat 36’8 milions d’euros corresponents a la nòmina de setembre, endarreriments i retroactivitat.

Les 99.429 persones en situació de dependència de la Comunitat Valenciana incloses en el sistema reben atenció especialitzada a través de serveis residencials o de dia o una prestació econòmica per cuidador o cuidadora de l’entorn familiar, tal com cada sol·licitant i la seua família i el treballador o treballadora social acorden com a millor recurs per a la situació personal de cada demandant.

Gestió durant la pandèmia

Cal destacar que el sistema d’atenció a la dependència de la Comunitat Valenciana ha continuat funcionant durant l’estat d’alarma decretat per la COVID-19 perquè la gestió i tramitació de les prestacions i serveis a les persones en situació de dependència continuara prestant-se i no es vera ressentida.

Esta gestió ha sigut reconeguda per l’Associació de Directores i Gerents dels Serveis Socials en el seu últim informe en el qual analitza les últimes dades de l’Imserso sobre el Sistema de la Dependència fins al 31 de maig.

Este informe situa a la Comunitat Valenciana, al costat de Canàries i Astúries, com les úniques autonomies en les quals van augmentar les persones amb dret a rebre una prestació o servei durant l’estat d’alarma, i també constata que la Comunitat va ser l’única que va aconseguir augmentar el nombre de sol·licituds al costat de Canàries.

Canvis en el model d’atenció a la dependència

Els avanços en valoracions i resolució d’expedients són resultat dels canvis introduïts durant la passada legislatura en la gestió del sistema d’atenció a la dependència.

En matèria de personal, en els últims anys no sols s’han reforçat els serveis de dependència de la Conselleria amb nous funcionaris i funcionàries, sinó també els serveis municipals amb un important increment pressupostari per a crear una xarxa professional que permeta als ajuntaments assumir la valoració i tramitació d’expedients.

Així mateix, els pagaments mensuals que es realitzen, no sols per les nòmines sinó també els corresponents al pagament de la retroactivitat i a persones hereus, s’abonen durant els primers 5 dies hàbils de cada mes.

CatalanSpanish